Kvæg, Økonomi og ledelse

Case: Brug din staldrådgiver til at sætte fokus på sikkerhed ved håndtering af køerne

En stald skal være et trygt og sikkert sted for både mennesker og dyr. Tag derfor en snak med din staldrådgiver om, hvordan I kan øge sikkerheden.

Din staldrådgiver kan give gode indspil og ideer, til løsninger som vil gøre stalden mere sikker. 

Sikkerheden for mennesker og dyr i stalden skal være på plads, og her kan din staldrådgiver sagtens vejlede omkring fysiske ændringer, som vil gavne alle 

”Når en staldrådgiver bliver bedt om at kigge på den generelle sikkerhed i stalden, vil han/hun se på stalden med nye øjne. Det giver mulighed for at spørge ind til, hvordan I arbejder og komme med nye ideer til, hvordan det måske kan gøres på en mere sikker måde.,” siger Anja Freudendal fra SEGES HusdyrInnovation.

”De ting, som man vil kunne øge sikkerheden omkring, kan være alt fra den direkte håndtering af løse dyr i en flok til et simpelt hjørnehjul med snubletov foran malkestalden. Der bliver kigget på det hele og lavet en vurdering af, hvordan både mennesker og dyr kan komme rundt i systemet uden at komme til skade,” siger hun.

Anja Freudendal

Anja Freudendal fra SEGES HusdyrInnovation.

Staldrådgiveren kender af gode grunde også til køer og vil derfor også kunne vejlede omkring køernes forventede reaktionsmønstre, og hvordan de gerne vil færdes i og omkring stalden.

”F.eks. vil køer fra naturens side meget nødigt gå mod mørke områder, så derfor er det vigtigt, at man f.eks. har et godt lys i drivgangen, så køerne ikke bliver utrygge på turen ned ad gangen. På samme måde har bredden ad gangen også en mental betydning for dyrene, så det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til de fysiske omgivelser,” siger hun.

Vil du vide mere?

Støttet af