Planter, Fjerkræ, Grise, Kvæg

Forslag til sænkede fosforlofter i udkast til bekendtgørelsen for gødningsanvendelse

Ministeriet foreslår i udkast til ny bekendtgørelse, at fosforlofterne sænkes i planperioden 2022/23 og igen i 2025/26. Selvom forslagene ikke er endelig vedtaget, kan det være en god idé allerede nu at forberede sig, hvis man får behov for øget harmoniareal.

Bekendtgørelsen er netop kommet i høring, og deri er anført forslag til sænkede fosforlofter. Af udkastets § 17 fremgår følgende forslag (sammenlignet med fosforlofterne for 2021/22).

Tabel 1 viser forslag til fosforlofter i høringsudgave af Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, 2022/23 sammenlignet med nuværende krav.

Tabel 1: Fosforlofter i høringsudgave af Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, 2022/23

Udenfor områder med skærpede fosforkrav Indenfor områder med skærpede fosforkrav
Nuværende 2021/22 2022/23- 2024/25 2025-26 og frem Nuværende 2021/22 2022/23- 2024/25 2025-26 og frem
Kvæg, får og geder 30 30 29 30 30 29
Undtagelsesbrug 35 34 33 35 34 33
Svin, fjerkræ og pelsdyr 35 33 29 30 30 29
Affald 30 30 29 30 30 29
Handelsgødning 30 30 30 30 30 30

Ændrede husdyrgødningsnormer

En bedrifts harmonikrav er en kombination af fosformængden i husdyrgødning og fosforloftet. Fra 2022/23 ændres beregningsprincipperne i husdyrgødningsnormerne fra et gennemsnit af tidligere år til en fremskrivning af udviklingstrenden for husdyrenes udskillelse af fosfor. Det betyder, at der i år kommer et større spring i normerne i forhold til foregående år, end der typisk ses. 

  • Springet er særlig stort for malkekøer, fordi sojaskrå er under udfasning til fordel for f.eks. GMO-frit rapskager. Og da rapskager er mere fosforholdigt end sojaskrå stiger fosfornormen for malkekøer. Fosfornormen for malkekøer stiger dermed ifølge udkastet til nye husdyrgødningsnormer med 6-8 pct.
  • For smågrise og slagtesvin har der været en nedadgående trend for fosforudskillelse over nogle år som følge af produktionsfremgang og lavere fosfornom i foderet, og her falder fosfornormen ifølge udkastet med 15-18 pct.
  • For slagtekyllinger sker der et fald på ca. 4 pct.
  • For øvrige husdyrarter er fosfornormerne ifølge udkastet stort set uændrede.

Vil du vide mere?