Økonomi og ledelse, Natur og vandmiljø

Case: Sådan arbejder Kristian med biodiversitet i sin ESG-rapport

Et Naturtjek har kickstartet arbejdet med biodiversitet på Mariesminde Landbrug, og ejerleder Kristian Boel Kjær Østergaard bruger tiltagene aktivt i sin ESG-rapportering.

I området omkring Skive dyrker Mariesminde Landbrug 900 hektar og producerer 40.000 slagtesvin. De har i lang tid arbejdet med den nyeste teknologi, præcisionslandbrug, strategi og mange andre tiltag, der passede godt ind i den ESG-rapport, de ved årsskiftet fik lavet for første gang.

Men biodiversitet og natur har ikke hidtil været fokusområder på bedriften, og da det er et vigtigt punkt under E’et i ESG, skulle der gøres noget. Ejerleder Kristian Boel Kjær Østergaard tog fat i AgriNord og fik naturkonsulent Mette Møller Raugborg til at lave et Naturtjek af bedriften.

For Kristian var det en øjenåbner at finde ud af, hvor mange ting, man faktisk kan gøre for naturen som landmand – selv på en ejendom som hans med god agerjord og kun lidt natur.

Se video, hvor SEGES Innovation har besøgt Kristian og Mette ét af de steder, hvor der er iværksat tiltage på baggrund af Naturtjekket. 

I videoen fortæller Kristian og Mette om barjordsstribe og udtaget naturområde. Af andre tiltag på bedriften som følge af Naturtjekket kan nævnes:

  • Rådne og væltede træer får lov til at ligge
  • Stendiger bliver etableret
  • Udvidelse af bræmmer langs vandløb, søer og skel
  • Etablering af vådområde på tegnebrættet.

Grønnere lån med Naturtjek i ESG-rapporten

Tiltagene fra Naturtjekket bliver skrevet ind i og fulgt op på i Mariesmindes ESG-rapport, som afleveres til banken og andre finansielle samarbejdspartnere. På den måde er Naturtjekket og de tilhørende tiltag med til at give Mariesminde en mere bæredygtig profil og på sigt adgang til bedre finansielle vilkår.

Få mere information om, hvordan du kan få foretaget et Naturtjek af din bedrift.

Vil du vide mere?

Støttet af