Planter, Kvæg

Tilpas middelvalg og dosis mod hanespore i majs

Det varme vejr giver en tidlig og stor fremspiring af hanespore i majs, og samtidig udvikler den sig eksplosivt. Det er vigtigt at tilpasse middelvalg og dosis i sin strategi.

Hanesporen spirer hurtigt i det varme vejr

Maj måned har budt på høje temperaturer. I majsmarkerne spirer hanesporen hurtigt og tidligt frem, og i stærkt inficerede marker er fremspiringen enorm. I løbet af bare 7 dage har hanesporen flere steder opnået 3-4 blade med et begyndende sideskud. Samtidig har der i de seneste uger været kraftig blæst, så det har været vanskeligt at igangsætte sin planlagte ukrudtsstrategi mod hanespore. 

Det gælder om at få vurderet forekomsten og størrelsen af hanespore inden ukrudtsbekæmpelsen. Mange har planlagt 1. sprøjtning med Tocalis/Starship + Onyx. Når hanespore når op på mere end to blade, falder effekten af Tocalis + Onyx. Mange har ikke fået udført denne sprøjtning pga. blæst og skal korrigere for den hurtige udvikling af hanespore.

Derfor bør du anvende minimum 75 gram MaisTer pr. ha som det mest effektive middel mod store hanespore med mere end to blade i første sprøjtning. Denne dosis vil sikre fuld bekæmpelse, så næste hold af hanespore kan bekæmpes med Onyx + Tocalis/Starship ved max. 2 løvblade. 

Det er vigtigt at indtænke Tocalis + Onyx i bekæmpelsen af hanespore for at hindre resistens mod ALS-midlet. 

Majsen udvikling går stærk i det varme vejr, og derfor kommer sprøjtninger til at ligge tæt for at overholde sprøjtefristerne for ukrudtsmidlerne. Det kan i år også blive en udfordring at få tilpasset strategierne i forhold til de forestående isåninger af efterafgrøder. Det gælder dog om efter første sprøjtning at have fokus på, at hanespore maksimalt må få to blade, og så må isåning af efterafgrøder placeres enten før eller efter behandling. 

Efter såning af efterafgrøden kan sent fremspirende hanespore bekæmpes med Tocalis/StarshipMax. Der er god effekt på små hanespore. De sent fremspirende hanespore vil sætte langt færre frø end første hold. Frøsætningen på de tidligt fremspirende hanespore er en faktor 10 større end hanespore, som spirer frem efter majsens 4-bladstadie. Tocalis må max. anvendes 3 gange og StarshipMax max. 2 gange.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Planteafgiftsfonden (PLAF)