Fjerkræ, Økologi

Driftsvejledning om produktion af langsomt voksende slagtekyllinger

Nystartede eller eksisterende kyllingeproducenter, som ønsker praktisk viden om produktionen af langsomt voksende slagtekyllinger kan her finde tips om: Klargøring af hus, indretning af udearealer, fodring og biosikkerhed.

Denne driftsvejledning er lavet til landmænd, der går med tanker om at starte opdræt af langsomt voksende kyllinger, dvs. nystartede producenter, men også eksisterende producenter, som ønsker viden om produktionen af langsomt eller langsommere voksende slagtekyllinger. Vejledningen giver et indblik i produktionen af langsomt voksende slagtekyllinger og er en hjælp til de daglige rutiner samt udfordringer, der kan opstå i løbet af produktionen.

Tidligere blev langsomt voksende kyllinger udelukkende anvendt i den økologiske produktion. Der er dog en stigende interesse for brugen af langsomt eller langsommere voksende slagtekyllinger, og der ses en række nye produktionsformer, hvor disse kyllinger indgår. Nogle eksempler er: ekstensivt staldopdræt, fritgående, frilands og økologisk, samt flere velfærdsbaserede mærkningsordninger - statslige såvel som private - der benytter sig af langsomt / langsommere voksende slagtekyllinger. Det har betydet, at der i køledisken findes flere typer af langsomt eller langsommere voksende slagtekyllinger under forskellige kategorier og mærkningsordninger. 

Produktion af langsomt voksende kyllinger 

Langsomt eller langsommere voksende kyllinger adskiller sig fra konventionelle ved at have et lavere vækstpotentiale, hvilket betyder, at de har en lavere daglig tilvækst. Den lavere tilvækst skyldes, at langsomt voksende kyllinger er genetisk forskellige fra konventionelle Ross 308 kyllinger, hvilket både påvirker deres vækst og adfærd. 

Den lavere tilvækst giver en længere produktionsperiode, hvorfor langsomt voksende kyllinger er ældre ved slagtning sammenlignet med konventionelle kyllinger. Langsomt voksende kyllinger adskiller sig også fra konventionelle ved at have et lavere dagligt foder- og vandindtag, man skal derfor være særligt opmærksom på, at kyllingerne kommer godt i gang med at spise og drikke. 

Den længere produktionsperiode for langsomt voksende kyllinger betyder samtidig at kyllingerne endelig ikke må vokse for hurtigt, da store kyllinger besværliggør slagteriprocessen, ligesom supermarkederne ofte efterspørger kyllinger, der passer ind i bestemte, afmålte størrelseskategorier. Den længere levetid og den lavere vækst påvirker kødets struktur og smag.

En række vigtige emner i driftsvejledningen understøttes af videoer, som er produceret i tæt samarbejde med slagtekyllingeproducenterne: Asger Petersen, Mads Nielsen og Hans Klemmensen. 

Driftsvejledningen er udformet med støtte fra Fjerkræafgiftsfonden og Landdistriktspuljen til projektet: Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger.

Emneord

Vil du vide mere?