Grise, Planter

Næringsindhold i korn fra høsten 2023 - foreløbige resultater

Rapport

12. september 2023

 Opdateret 21. september 2023

Resumé

Notat 23xx: På grund af den våde høst er alle resultater omregnet til 15% vand. Foreløbige kornanalyser af vinterbyg, vårbyg og hvede viser stigende indhold af protein – specielt i vårbyg – sammenlignet med 2022.

Indholdet af råprotein er henholdsvis 9,0 – 10,4 – 9,4 – 7,7 for vinterbyg, vårbyg, hvede og rug standardiseret til vandprocent på 15 %.

De foreløbige resultater fra vinterbyg, vårbyg, hvede og rug (se appendiks) viser i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 % vand:

  1. Råproteinkoncentrationen er steget meget i vårbyg (2,2 procentenheder) og steget henholdsvis0,1, 0,4 og 0,5 procentenheder i vinterbyg, hvede og rug.
  2. Fosforkoncentrationen er faldet i vinterbyg, hvede og rug. Den er uændret i vårbyg.
  3. Energikoncentrationen er faldet 1,2 – 2,2 foderenheder (FE) pr. hkg i vinterbyg, steget 1 FE pr. hkg ivårbyg og 0,4 – 0,7 FE pr. hkg i hvede.

Vil du vide mere?

Støttet af