Grise, Planter

Næringsindhold i korn fra høsten 2023 - endelige resultater

Resumé

Notat 2328: Resultaterne for årets kornhøst 2023 er nu endelige.
Resultaterne fra årets kornhøst viser ved 15 % vand i forhold til høsten 2022: Et fald i energiindhold for alle seks kornarter. En stigning i råproteinindhold for alle kornarter på nær triticale og et fald i fosforindhold i alle kornarter på nær vårbyg og havre. 

Analyseresultaterne af årets kornanalyser viser i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 % vand – følgende ændringer:

  1. Energikoncentrationen er faldet i alle kornarter, både FEsv og FEso (beregnet som den nye FEso2023 jævnfør notat 2314). Dog undtaget FEsv i hvede, der steg 0,1 FE pr. 100 kg.
  2. Proteinkoncentrationen steg i alle kornarter med 0,3 til 2,3 procentenheder på nær triticale, som faldt med 0,2 procentenheder.
  3. Fosforkoncentrationen er faldet fra 0,1 til 0,5 gram pr. kg i vinterbyg, hvede, rug og triticale, er uændret i vårbyg og steget 0,1 gram pr. kg havre. For hvede og vinterbyg betyder det den laveste gennemsnitlige fosforkoncentration siden 1989. 

Vil du vide mere?

Støttet af