Sortinfo billede

Planter

Høstudbytter på SortInfo 2022

Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning, Supplerende forsøg og Økologiske forsøg.

Analyse

21. juli 2020

 Opdateret 19. september 2022

Datoer i tabellen angiver hvornår høstudbytterne fra sortsforsøgene med de enkelte afgrøder/forsøgstyper er opdaterede.

Høstudbytter, seneste resultater af sortsforsøg for afgrøde og forsøgstype

Art Landsforsøg Lovbestemt værdiafprøvning Supplerende forsøg Økologiske forsøg
Vinterbyg Alle udbytter klar 29. juli 2022 Alle udbytter klar 27. juli 2022 Alle udbytter klar 1. august 2022 Ingen forsøg
Vinterhvede Alle udbytter klar 24. august 2022 Alle udbytter klar 24. august 2022 Alle udbytter klar 24. august 2022 Ingen forsøg
Vinterrug Alle udbytter klar 18. august Alle udbytter klar 18. august Alle udbytter klar 1. september 2022
Ingen forsøg
Triticale Alle udbytter klar 29. august 2022  Alle udbytter klar 23. august 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Vinterraps Alle udbytter klar 12. august 2022 Alle udbytter klar 12. august 2022 Alle udbytter klar
24. august 2022
Ingen forsøg
Vårbyg Alle udbytter klar 12. september 2022 Alle udbytter klar 12. september 2022 Alle udbytter klar
1. september 2022
Alle udbytter klar 16. september 2022
Havre Alle udbytter klar 12. september 2022 Alle udbytter klar 12. september 2022 Ingen forsøg Alle udbytter klar 16. september 2022
Vårhvede Alle udbytter klar 12. september 2022 Alle udbytter klar 12. september 2022 Ingen forsøg Alle udbytter klar 16. september 2022
Markært Alle udbytter klar 16. september 2022 Alle udbytter klar 16. september 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Hestebønner Alle udbytter klar 16. september 2022 Alle udbytter klar 16. september 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Vinterhestebønner Alle udbytter klar 15. september 2022 Alle udbytter klar 15. september 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Lupin, smalbladet Alle udbytter klar 19. september 2022 Alle udbytter klar 19. september 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Lupin, hvid Nyeste resultater 19. september 2022 Nyeste resultater 19. september 2022 Ingen forsøg Ingen forsøg
Majshelsæd Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen forsøg Ingen forsøg
Kernemajs Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen forsøg Ingen forsøg Ingen forsøg
Kolbemajs Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen forsøg Ingen forsøg Ingen forsøg
Foder-/ energiroer Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen høstudbytter fra 2022 endnu Ingen forsøg Ingen forsøg

Vil du vide mere?