Sortinfo billede

Planter

Høstudbytter på SortInfo 2023

Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning, Supplerende forsøg og Økologiske forsøg.

Analyse

21. juli 2020

 Opdateret 11. oktober 2023

Datoer i tabellen angiver hvornår høstudbytterne fra sortsforsøgene med de enkelte afgrøder/forsøgstyper er opdaterede.

Høstudbytter, seneste resultater af sortsforsøg for afgrøde og forsøgstype

Art Landsforsøg Lovbestemt værdiafprøvning Supplerende forsøg Økologiske forsøg
Vinterbyg Alle udbytter klar 1. august 2023 Alle udbytter klar 1. august 2023 Alle udbytter klar 1. august 2023 Ingen forsøg
Vinterhvede Alle udbytter klar 24. august 2023 Alle udbytter klar 24. august 2023 Alle udbytter klar 15. september 2023 Ingen forsøg
Vinterrug Alle udbytter klar 25. august 2023 Alle udbytter klar 23. august 2023 Alle udbytter klar 21. august 2023 Ingen forsøg
Triticale Alle udbytter klar 23. august 2023 Alle udbytter klar 23. august 2023 Ingen forsøg Ingen forsøg
Vinterraps
 Alle udbytter klar 7. august 2023 Alle udbytter klar 7. august 2023   Alle udbytter klar 7. august 2023 Ingen forsøg 
Vårbyg Alle udbytter klar 15. september 2023 Alle udbytter klar 15. september 2023 Alle udbytter klar Alle udbytter klar 28. august 2023
Havre Alle udbytter klar Alle udbytter klar Ingen forsøg Ingen forsøg
Vårhvede Alle udbytter klar 15. september 2023 Alle udbytter klar 15. september 2023 Ingen forsøg Alle udbytter klar 15. september 2023
Markært Alle udbytter klar 21. september 2023 Alle udbytter klar 21. september 2023 Ingen forsøg Ingen forsøg
Hestebønner Alle udbytter klar 25.september 2023 Alle udbytter klar 25. september 2023 Ingen forsøg Ingen forsøg
Vinterhestebønner Alle udbytter klar 5. september 2023 Alle udbytter klar 5. september 2023 Ingen forsøg Ingen forsøg
Lupin, smalbladet Alle udbytter klar 11.oktober 2023 Alle udbytter klar 11.oktober 2023 Ingen forsøg Ingen forsøg

Vil du vide mere?