Grise, Økonomi og ledelse

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - december 2022

Resumé

Notat: 2221: Notatet er en opdatering af notat 2210, 2022 og er med ændret resttillæg, som faldt fra 1,1 kr./kg til 0,5 kr./kg.

Den beregnede Notering for Økologiske Smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer, baseret på Friland A/S'-noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem små- og slagtegriseproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og en slagtegris, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem små- og slagtegriseproducenten. Baggrunden for dette princip er, at små- og slagtegriseproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Den beregnede Notering for Økologiske Smågrise beregnes ud fra Danish Crowns almindelige notering for slagtegrise plus Friland A/S’-tillæg for økologiske grise. Noteringen fastsættes altid på baggrund af den senest offentliggjorte slagtegrisenotering tillagt de forskellige økologiske tillæg. Hvis slagtegrisenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Notering således uændret ugentligt, indtil en ny slagtegrisenotering foreligger.

Hovedkonklusion

Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 51, 2022.

Vil du vide mere?

Støttet af