Planter

Hvornår skal de efterårssåede afgrøder sås i et tørt efterår?

I et efterår med langvarig tørke, som det var i 2018, bliver det anbefalet at vente med såning af efterafgrøder. Ligeledes bliver det anbefalet at vente med at så vinterraps og frøgræs til der er faldet større mængder vand, og der er udsigt til et skift i vejrtypen.

Efterafgrøder

I et år med langvarig tørke, som der var i 2018, vil der være et stort behov for efterafgrøder til at opsamle kvælstof. Det bliver derfor anbefalet at så efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd, hvis vejret tillader en sikker og rettidig etablering. Jo før efterafgrøden bliver etableret, jo bedre virker den! 

Etableringen afhænger både af, hvor meget nedbør, der er faldet op til såningen, men også af den efterfølgende nedbørsmængde og vejrtype. Hvis der ikke kommer nedbør indenfor 14 dage efter såning, risikerer man, selvom efterafgrøden sås i fugtig jord, at frøene spirer, men at de små planter tørrer ud og dør ved de høje temperaturer. 

Det er dog vigtigt at foretage en samlet vurdering omkring d. 10. august, så også hensynet til lovgivningen vurderes. Forholdene i den enkelte mark og forventningen om nedbør skal vurderes lokalt.

Vinterraps og frøgræs

En sikker etablering af vinterraps og frøgræs er afgørende for udbyttet. Det er derfor vigtigt, at både vinterraps og frøgræs sås i fugtig jord, og at der efterfølgende falder betydelige mængder regn. Derfor bliver det anbefalet at vente med såning af vinterraps og frøgræs, indtil der både er kommet en tilpas mængde nedbør, der sikrer, at afgrøden kan spire. Derudover er det bedst, hvis der også er udsigt til passende mængder nedbør efterfølgende, så afgrøden kan udvikle sig.

Hvis jordtemperaturen er forholdsvis høj på såtidspunktet, må man forvente en hurtig fremspiring, når der bliver sået i en jord med passende fugtighed.

Vil du vide mere?

Støttet af