Jura, Økonomi og ledelse

Ny aftale forenkler sygedagpengereglerne

Ny aftale om sygedagpengesystemet forenkler reglerne og sætter fokus på den sygemeldte borgers behov, særligt når vedkommende kommer fra beskæftigelse.

Regeringen og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet er blevet enige om en aftale, som skaber et mere enkelt og værdigt sygedagpengesystem med større frihedsgrader. Sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, skal ikke længere til en masse samtaler i jobcentret, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret.

Der er tre fokusområder i aftalen:

 • Større målretning mod den enkelte borgers behov
 • Mere værdighed i mødet med systemet
 • Mere smidighed i samarbejdet mellem kommunen og praktiserende læger.

Med aftalen fjernes blandt andet en række proceskrav til sygemeldte, som har et job at vende tilbage til. Blandt andet fjernes krav om samtaler, udover den første opfølgningssamtale, i kortvarige og ukomplicerede forløb og sygemeldte med en arbejdsgiver skal ikke længere udfylde ”min plan”. 

Derudover giver aftalen kommunen mere frihed til at målrette indsatsen efter den enkelte borgers behov ved at fjerne en række krav til blandt andet brugen af rehabiliteringsteamet.

Forligskredsen er enige om at gennemføre 10 initiativer, som skal sikre større målretning mod den enkelte sygedagpengemodtager og større værdighed i mødet med systemet, herunder blandt andet:

 • Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse
  Forligskredsen vil lempe reglerne for sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, så de ikke skal til unødig opfølgning i kommunen:
   
  • Krav om afholdelse af mindst fire samtaler det første halve år afskaffes for sygemeldte med kortvarige og ukomplicerede forløb. Kommunerne kan desuden undlade yderligere opfølgning efter første opfølgningssamtale for sygemeldte med en arbejdsgiver, der vurderes at kunne vende tilbage til sin arbejdsplads inden for 13 uger fra første samtale.
  • ”Min Plan” afskaffes for alle sygemeldte fra beskæftigelse, der har et arbejde at vende tilbage til.
  • Kommunen kan for alle sygemeldte fra beskæftigelse undlade kontakt med arbejdsgiveren i situationer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at sygedagpengemodtageren selv varetager dialogen. Arbejdsgiveren har ret til løbende at søge information.
  • Den nuværende trappemodel afskaffes for både dem med job og dem, der er ledige.
   Kommunerne får på den måde større frihed til at tilrettelægge indsatsen for alle sygemeldte, herunder også sygemeldte fra ledighed.
    
 • Fleksibel brug af rehabiliteringsteam og fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams
  I dag er der krav om, at sygemeldte i jobafklaringsforløb skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter, at de er startet i forløbet. Det krav afskaffes, så ressourcerne anvendes bedst muligt på de borgere, der har brug for en tværfaglig indsats. 

  Fremover skal kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, hvilke fagområder, der i den enkelte sag skal være repræsenteret. Der vil alene være krav om, at der altid deltager en repræsentant fra beskæftigelsesområdet og en repræsentant fra regionens kliniske funktion. Den nye ordning skal gælde for samtlige sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, dvs. også sager om ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Borgeren har altid mulighed for at medbringe en bisidder til møderne.
   
 • Styrket fokus på kommunens kontakt med alvorligt syge
  For at sikre mere ensartet praksis i kommunerne for alvorligt syge borgere, vil vejledningen om kontakten til borgere omfattet af standby ordningen præciseres.
   
 • Brug af lægeattester – generelt krav afskaffes
  Kravet om, at der skal indhentes en lægeattest i alle sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, afskaffes. Hvis kommunen vurderer, at de helbredsmæssige oplysninger, der allerede ligger på sagen, danner tilstrækkeligt grundlag, kan kommunen undlade at indhente lægeattesten (LÆ 265).

  Forligskredsen har en ambition om, at borgeren kan få større indsigt og kendskab til vigtige oplysninger i egen sag. Derfor iværksættes en undersøgelse af, om borgeren kan få adgang til sine lægeattester samlet ét sted.

Denne aftale er det første skridt som led i en større ændring af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2025.

Vil du vide mere?