Grise

Grise og COVID-19

Fødevareminister Mogens Jensen har overfor Folketinget oplyst, at eksperter på Københavns Universitet og Statens Seruminstitut ikke finder tegn på, at SARS-CoV-2 kan inficere svin.

SARS-CoV-2 er den type coronavirus som giver sygdommen COVID-19.

Fødevareministeren har besvaret følgende spørgsmål fra Carl Valentin (SF).
”Hvad kan ministeren oplyse, om risikoen for coronasmitte mellem mennesker og grise? Kan det f.eks. udelukkes, at grise kan have en rolle som smittespredere? Og vil ministeren overveje at indføre stikprøvekontrol for tjek af coronasmitte blandt grise i den danske produktion?”

Fødevareministerens svar er:

”Jeg har forelagt spørgsmålet Fødevarestyrelsen, som oplyser følgende, hvortil jeg henholder mig: ”Fødevarestyrelsen har spurgt vores rådgivende eksperter på Københavns Universitet og Statens Seruminstitut om deres vurdering. De oplyser, at to uafhængige videnskabelige eksperimentelle studier har vist, at svin er resistente overfor SARS-CoV-2. De anfører i øvrigt, at disse studier bakkes op at det faktum, at der på trods af den udbredte kontakt mellem svin og mennesker ikke har været rapporter om infektioner i svin. Eksperterne finder ingen tegn er på, at SARS-CoV-2 kan inficere svin. På baggrund af eksperternes udtalelse finder Fødevarestyrelsen ikke for nærværende, at det vil være aktuelt med stikprøvekontrol for corona af grise i den danske produktion.””

Du finder link til Mogens Jensens svar til folketinget på to spørgsmål om grise og COVID-19 her:

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/1134/svar/1678989/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/1136/svar/1678985/index.htm 

Emneord

Vil du vide mere?