Kvæg, Jura

Find dokumenter til erstatningssager for kvæg

Kvægerstatningsordningens dokumenterne vedr. erstatning er tilgængelige som PDF-filer, så de kan udskrives til brug i forbindelse med erstatningssager.

Besætningsejere, der vil søge erstatning skal som minimum have tilsendt de 3 førstnævnte dokumenter samt det sygdomsbilag, der omhandler præcist den sygdom, han søger erstatning for.

Indgår kastninger som en del af erstatningsberettiget tab, skal besætningsejeren også have tilsendt skema vedrørende kastninger og modellen for beregning af tab ved kastning. 

Hoveddokumenter til ansøgning om erstatning:

Kvægerstatningsordningens regler (pdf)
Skema til anmeldelse/ansøgning (pdf)
Skema til dyrlægeerklæring (pdf)
Skema vedrørende kastninger (pdf)

Beregningsregler vedrørende kastning (pdf)
Værdi af kælvekvier (pdf) - benyttes som grundlag for beregning af skalaværdi m.v.
Vejledning i beregning af dyrs og besætningers værdi (pdf)
Eksempel på beregning jf. ovenstående vejledning (pdf)

Sygdomsbilag: 

Aujeszkys sygdom (pdf)
Bluetongue (pdf)
Brucellose (pdf)
Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) (pdf)
Bovin Virus Diarre (BVD) (pdf)

Enzootisk Leukose (EBL) (pdf)
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) (pdf)
Lumpy skin disease (pdf)
Miltbrand (pdf)
Mund- og klovesyge (pdf)

Oksebremselarve-invasion (pdf)
Oksens ondartede lungesyge (pdf)
Rabies (pdf)
Rift Valley Fever (pdf)
Salmonella infektion (pdf)

Tuberkulose (bovin og human type) (pdf)
Vesikulær stomatitis (pdf)
Bortslagtning af besætning (pdf)
Pålagte restriktioner (pdf)

Emneord

Vil du vide mere?