Grise

Anbefalinger for udtagning af prøver for PRRSV-virus ved PCR-test

Rapport

12. december 2022

 Opdateret 31. marts 2023

Resumé

Notat 2217: Anbefalingerne beskriver, hvordan spytprøver og hale/testikel-væske bliver udtaget, håndteret, opbevaret og transporteret til de diagnostiske laboratorier til undersøgelse for PRRS-virus ved PCR-test.

For spytprøver gælder det, at enzymer i spyttet kan nedbryde PRRS-virus specielt ved stuetemperatur. Undersøgelser på Københavns Universitet (KU) har vist, at opbevaring ved stuetemperatur, både før og efter, at prøver har været på køl/frys, medfører et signifikant tab af følsomhed. Derfor er det vigtigt at lægge prøven på køl så hurtigt som muligt efter udtagelsen. 

Ved kastration opsamles testikler/haler i en plasticpose. Efter indsamling anbringes poserne på frost (-20 grader). Undersøgelser på KU har vist, at opbevaring ved stuetemperatur, både før og efter, at prøverne har været på køl/frys, medfører en betydeligt tab af følsomhed. Det er derfor meget vigtigt at lægge prøven på køl eller frys så hurtigt som muligt efter udtagelsen.

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af