Fjerkræ

Retningslinjerne for hold af slagtekyllinger

Retningslinjer for hold af slagtekyllinger udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Det er et krav, at slagtekyllingeproducenter, der efter lov om hold af slagtekyllinger ønsker at øge på den maksimale belægningsgrad i et hus fra 39 kg og til 42 kg levende vægt pr. kvadratmeter friareal, skal iagttage retningslinjer ved produktion af slagtekyllinger. For slagtekyllingeproducenter, der producerer med 39 kg pr. kvadratmeter friareal eller mindre, kan retningslinjerne anvendes som vejledende anbefalinger.

Emneord

Vil du vide mere?