Planter

Påvirker hjullast, gentagne overkørsler og trækkraft komprimering af underjorden

Færdsel på landbrugsarealer med meget høje hjulbelastninger medfører en risiko for alvorlige strukturskader i underjorden. Der er en række undersøgelser, der kvantificerer disse skadelige pakninger.

I en undersøgelse er det set på ændringer i jordstrukturen efter færdsel med tunge maskiner på en sandblandet lerjord i det langvarige jordpakningsforsøg i Årslev.

Behandlingerne indeholder:

  • ingen komprimering (kontrol)
  • ~3 ton komprimering (M3)

(3 ton hjullast med 5 overkørsler: traktor + 3-akslet gyllevogn. M= multipel overkørsel)

  • ~8 ton Komprimering (M8)

(8 ton hjullast med 4 overkørsler fra traktor + 2-akslet gyllevogn)

  • ~12 ton komprimering med en enkelt overkørselsbelastning på (S12)

(12 t hjullast med en hjuloverkørsel fra 3-hjulet selvkørende gyllevogn).

Komprimeringsbehandlingerne blev gentaget i fire på hinanden følgende år (2010-2013).

Kvaliteten af strukturen i underjorden blev evalueret visuelt ved hjælp af SubVESS-metoden, og jordens poreegenskaber blev kvantificeret for minimalt forstyrrede jordprøver, der blev udtaget i hhv. 30, 50, 70 og 90 cm’s dybde to år efter forsøgets afslutning.

Et af hovedresultaterne er måling af jordens pakningsgrad som er vist i figur 1. Resultaterne viser, at M8 signifikant har påvirket jordens strukturelle egenskaber til > 50 cm’s dybde med en forringet strukturkvalitet, signifikant har påvirket jordens strukturelle egenskaber til > 50 cm’s dybde med en forringet strukturkvalitet, et mindre luftfyldt porevolumen, lavere luftpermeabilitet, et ringere luftskifte, et mindre porevolumen og en øget jordtæthed.

Figur 1 Pakningsgrad af underjorden efter kørsel med hhv. ingen (Control), M3 (3 t hjullast, 5 overkørsler), M8 (8 t hjullast, 4 overkørsler) og S12 (12 t hjullast, 1 overkørsel)

Resultaterne viser også, at graden af jordkompakthed er ≥95 pct. for M8 ved 30 og 50 cm’s dybde. Selvom en allerede eksisterende tæt jordmatrix blev fundet i den undersøgte jord, bekræfter resultaterne, at høj hjullast kan forårsage signifikant pakning af underjorden i mere end 50 cm’s dybde.

Overraskende nok viste S12-behandlingen ikke markante tegn på faldende strukturmæssig kvalitet i dybden. Således viser resultaterne, at primært færdsel med mange overkørsler med høje hjullast forringer jordstrukturen i dybden. Resultaterne fra S12 viser endvidere behovet for at undersøge virkningen af andre faktorer end hjullast og dæktryk på risikoen for underjordisk komprimering.

Udbyttedata for forsøget kan findes i Oversigt over Landsforsøgene i 2010-2018.
Kilde:

Mansonia et al, 2019: Wheel load, repeated wheeling, and traction effects on subsoil compaction in northern

Europe. Soil & Tillage Research 186. Pp 300-309.

Artiklen er skrevet af Mansonia Pulido-Moncada, Lars J. Munkholm og Per Schjønning, Agroøkologi, AU.

Emneord

Vil du vide mere?