Økonomi og ledelse

Sådan arbejder du med den udvidede SWOT

Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne procesfår I de bedste resultater ud af arbejdet, som I kan bruge i jeres strategiforløb.

Den anbefalede proces til arbejdet med udvidet SWOT som en del af et strategiforløb:

  1. Din rådgiver har forberedt en række spørgsmål til hver kasse, så I kommer rundt om hele virksomheden. Rådgiveren inddrager efter behov Fraktilanalysen, Business Check og/eller Ø90 Benchmarking.
  2. I starter med at bruge 30-45 minutter på at gennemgå status i virksomheden. Herefter samler rådgiveren op på det, han har noteret.
  3. Din rådgiver bruger herefter 60 minutter på at spørge ind til fremtiden, hvorefter han igen samler op.
  4. Du udpeger de tre største udfordringer og de tre største potentialer. Både udfordringer og potentialer skal være afgørende for virksomhedens økonomi.
  5. Efter mødet skriver din rådgiver det hele rent og afleverer det til dig på et nyt møde.
  6. På næste møde bruger I 60 minutter på i fællesskab at finde frem til, hvilke indsatsområder, mål og handlingsplaner der skal til for at imødegå udfordringerne og udnytte potentialerne. Det er måske nu, den gode forretningsidé i form af et nyt produkt eller en ny arbejdsproces kommer på bordet. Eller også er det nu, din gode forretningsidé bliver kvalificeret.
  7. Efter mødet sender din rådgiver et sammenskriv af de udpegede indsatsområder, mål og handlingsplaner til dig.
  8. Herefter beslutter I, i hvilket omfang din rådgiver skal involveres i det videre arbejde med forretningsudviklingen.

Få inspiration til gode spørgsmål, som du og din rådgiver kan forholde jer til under arbejdet med Udvidet SWOT.

Se også skabelonen til Udvidet SWOT.

Hvor lang tid tager en udvidet SWOT?

En analyse på baggrund af den udvidede SWOT kan gennemføres på 2-3 timer med et opfølgningsmøde på omkring 1 time.  

Når virksomhedsanalysen er på plads, kan den efterfølgende anvendes som dialogværktøj og til løbende opfølgning på f.eks. bestyrelsesmøder.  

Emneord

Vil du vide mere?