Kvæg

Nyt i DMS: Så mange dyr skal du tage salmonellaprøver af

I DMS kan du nu for besætninger i salmonellaniveau 2 nemt finde antallet af kalve mellem 3-6 mdr. og antallet af kvier pr. ejendom. På den måde kan du beregne, hvor mange blodprøver der skal udtages.

Nyhed

09. maj 2022

 Opdateret 27. maj 2022

For besætninger i salmonellaniveau 2 skal der udtages saneringsblodprøver af både kalve og ungdyr. Antallet af blodprøver afhænger af, hvor mange dyr i den pågældende aldersgruppe, der er på ejendommen, den dag prøverne udtages. For at gøre det lettere at få taget det rigtige antal prøver er det nu muligt at finde antallet af dyr i aldersgruppen i DMS. 

Du finder den nye mulighed under ”Bedriftsoverblik”. Kør musen hen over plus ved ”Detaljer”, hvor du kan se hvor mange dyr, der er registeret i det øjeblik, du tjekker. 

Blodprøver udtages på hver ejendom

Vær opmærksom på, at hvis der er flere ejendomme, skal der udtages blodprøver på hver ejendom. Antallet af blodprøver er samtidig afhængigt af antallet af dyr på den pågældende ejendom og ikke det samlede antal dyr på hele bedriften. 

På bedrifter med samdrift er det dyrenes fysiske placering, som afgør antallet af prøver det enkelte sted, og ikke det registrerede totale antal dyr. Ved samdrift er dyrene typisk registreret i et CHR-nummer, og det vil derfor ikke være muligt at se antallet af dyr på den enkelte ejendom i DMS.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af