Landmand vandrer ud over sine marker i skumringstid

Økonomi og ledelse

InGreen AgroFunding: Et alternativ til finansiering af landbrugsprojekter

Den danske crowdfundingservice, InGreen AgroFunding, giver dig mulighed for at finde anden finansiering og understøtte en bæredygtig udvikling i dansk landbrug. InGreen AgroFunding henvender sig både til landbrugsbedrifter og investorer.

Med crowdfunding-platform InGreen AgroFunding får landbruget mulighed for finansiering  ved blandt andet at tiltrække nye investorer samt at give investorer mulighed for risikospredning på en enkel måde.

Vi kreditvurderer alle projekter

Hidtil har crowdfunding ikke været særlig udbredt i dansk landbrug, da eksisterende platforme ikke har haft værktøjer og viden til at kreditvurdere de personligt drevne landbrugsvirksomheder. Det laver InGreen AgroFunding om på. InGreen AgroFunding kreditvurderer alle landbrugsprojekter ud fra faste kriterier og processer. Vi ønsker at fremme finansiering af den bæredygtige udvikling.

Kreditvurderingen sker ud fra faste kriterier, og det kræver derfor, at projekterne er rentable, og at økonomien er sund.

Bliv låntager hos InGreen AgroFunding

Platformen henvender sig både til traditionelle landbrugsinvesteringer, som supplement til de gængse finansieringsmodeller, og til landmænd, der har skæve/anderledes idéer/forretningsplaner, det være sig f.eks. indenfor grønne investeringer, natur og bæredygtighed.

Bliv investor hos InGreen AgroFunding

Platformen henvender sig til investorer, som ønsker at investere i sunde investeringsprojekter i landbruget, som ikke kan opnå finansiering blandt de traditionelle finansieringskilder, men stadig er kreditvurderede efter faste kriterier.

Det kan være investorer, som ønsker at støtte den bæredygtige udvikling af dansk landbrug, og investorer, hvis fokus er en god forretning i landbruget. 

Holdet bag InGreen AgroFunding

Bag InGreeen AgroFunding A/S står en bred og stærk ejerkreds indenfor DLBR-samarbejdet, som med platformen ønsker at bidrage til, at landbruget får en ny mulighed for finansiering.

Ejerkredsen består af:

Hvorfor hedder vi InGreen AgroFunding?

Navnet InGreen er en sammentrækning af Invest in Green. Navnet er valgt for at signalere, at platformen ønsker at binde investeringer og landbrug mere sammen.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål om platformen, samarbejdet, andet, der har vakt nysgerrigheden kan rettes til:

Direktør Anett Skov Marcussen
Tlf.: 3016 0641
Email: AMX@lf.dk

Viser 13 logoer for de DLBR virksomheder, der er en del af Ingreen Agrofunding