B-streptokokker

B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.

B-streptokok-infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken. Bakterierne dræbes ved normal pasteurisering af mælk. Infektionen blev før i tiden kaldt smitsom yverbetændelse. Bakterierne kan spredes til andre køer ved malkearbejdet, og en målrettet indsats med generel høj hygiejne og smitteforebyggelse har reduceret forekomsten i Danmark til omkring 5%.

Visse typer af B-streptokokker giver især hos nyfødte børn voldsom blodforgiftning. 20-40 % af raske mennesker bærer disse bakterier i hals, urinveje eller tarm, og det menes ikke at stammerne fra malkekvæg er ansvarlige for denne udbredelse.

Udbredelsen af B-streptokok infektioner i malkekvæg følges løbende.

Der udtages hvert år prøver af leverandørmælk fra samtlige malkekvægsbesætninger for at overvåge udbredelsen. Landmænd og dyrlæger rådgives løbende med henblik på at sanere infektionen fra de ramte malkebesætninger.