Grise

Sikre zoner til pattegrise i farestier

Resumé

Erfaring 2308: Afstanden fra soens liggeområde i boksen til stiinventar påvirkede ikke søernes valg af side at ligge på, men afstanden havde betydning for risikoen for, at pattegrise blev ramt af soens ben, når soen lå i sideleje og "sparkede".

De observerede søer i farestier til løse søer lå lige ofte og lige længe i sideleje på den ene eller den anden side i perioden fra klokken fem om morgenen til klokken 22 om aftenen i de fire første døgn efter faring. I dette casestudie påvirkede afstand til stiside og dermed muligheden for at strække benene således ikke søernes liggeadfærd.

Resultatet understreger betydningen af at placere fareboksen i farestier til løse diegivende søer, så der sikres plads ved soens ben til, at pattegrisene uhindret og uden risiko kan færdes omkring soen, når soen er i boks i de første døgn efter faring.

Vil du vide mere?

Støttet af