Kvæg

Værd at vide om rabies hos kvæg

Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.

Rabies skyldes infektion med et virus (rabiesvirus), som overføres ved bid fra smittede dyr. Rabies smitter ved bid fra pelsbærende pattedyr, dvs. hund, kat, flagermus, ræv og gnaver, som kan være smittede med sygdommen.

Symptomer på rabies hos kvæg

Unormal adfærd som savlen, stemmeforandring, synkebesvær, urenlighed, uro, ændret adfærd såsom snappen efter indbildte ting, skyhed, forvirret opførsel, aggressivitet?, afbrudt af mere eller mindre udtalte sløvhedsperioder, og angrebslyst samt tiltagende lammelser især af underkæbe og bagparti hos hund, ræv, kat, kvæg eller får.

Sygdommen kan overføres til mennesker ved bid, gennem åbne sår eller ubeskyttede slimhinder.

Det skal understreges, at rabies er særdeles farlig, og at der oftest er dødelig udgang.

Udbredelse af rabies hos kvæg i Danmark

Det Seneste fund af rabies i Danmark blev fundet i en fla-germus i 2009.

Risiko for smitte med rabies fra kvæg til mennesker?

Sygdommen kan overføres til mennesker ved bid, gennem åbne sår eller ubeskyttede slimhinder. Derfor kan kontakt med smittede dyr udgøre en risiko for landmanden og dennes familie.

Det betyder også, at man skal være meget varsom ved pasningen af dyrene. Søg straks læge hvis man er blevet bidt af et dyr med rabiat adfærd.

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Mistænkt

Besætningen lukkes for til- og fraførsel af dyr - den sættes under zoonosetilsyn.

  • Et mistænkt dyr skal holdes isoleret og under observation i 14 dage.
  • Er dyret allerede er aflivet/selvdødt, skal hovedet indsendes til undersøgelse.
  • Mælk kan ikke leveres fra besætningen, før undersøgelsen på laboratorie, godkendt af Fødevarestyrelsen, er afsluttet.
  • Skal der sendes dyr til slagtning, kræves passérseddel, som udstedes af Fødevareregionen.
  • Evt. andre dyr, der er bidt af et rabiat dyr skal aflives, med mindre Fødevareregionen giver tilladelse til andet.

Smittet

Viser det sig, at dyret var smittet med rabies, forbliver besætningen under offentligt tilsyn.

I forbindelse med dyr til slagtning kræves passérseddel, der skal udstedes af Fødevareregionen.

Sanering for rabies hos kvæg

Et mistænkt dyr skal holdes isoleret og under observation i 14 dage.

Det offentlige tilsyn kan tidligst hæves 30 dage efter fjernelse af smittede dyr og blodprø-veundersøgelse, som frifinder dyrene i besætningen for smitte.

Lokalområdet

Hunde og katte skal holdes inde, og al jagt i bekæmpelsesområdet er forbudt, indtil situa-tionen er afklaret.

Erstatning for rabies i kvægbesætninger

Der gives fuld kompensation for de slagtede dyr og produktionstabet.

Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af besætning og produktion. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.

Bekendtgørelse

 

Vil du vide mere?