Natur og vandmiljø, Planter

Miljøtilstand Skive Fjord

Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Skive Fjord fra 1980-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af miljøtilstanden, og give interessenter en mulighed for at få indsigt og for at medvirke i en diskussion om fjordens tilstand.

Hent bilag til miljøtilstanden i Skive Fjord (pdf)

Vil du vide mere?