Økonomi og ledelse

Arbejdsmiljøet kom på dagsordenen hos Moselund Økologi

Hos Moselund Økologi ønskede de, at arbejdsmiljøarbejdet blev bedre organiseret og en integreret del af dagligdagen. Derfor kontaktede de BAU Jord til Bord for at deltage i det særlige arbejdsmiljøprojekt og fik besøg af en arbejdsmiljøkonsulent.

Nyhed

20. december 2023

 Opdateret 09. januar 2024

Brug arbejdsmiljødrøftelsen aktivt i dagligdagen

Projektet "Fra vision til sikkerhed – sæt mål og forfølg" skal være med til at sætte øget fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og dermed gøre de grønne erhverv sikrere. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er vejen til at få sat mål for det gode arbejdsmiljø og få sat handling på.

Som del af indsatsen blev etableret en konsulenttjeneste bestående af arbejdsmiljøspecialister fra SEGES Innovation. Disse har samlet besøgt 51 virksomheder inden for det grønne område og faciliteret virksomhedernes årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det har været en meget positiv oplevelse og har vist sig som en god mulighed for at sætte fokus på vigtigheden af drøftelsen, så den bliver et aktivt værktøj i virksomheden hverdag.

Styr på APV’en og dernæst struktur på videndeling

”Hos Moselund vil vi gerne have styr på APV’en og det formelle omkring arbejdsmiljøarbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. På det første besøg fik vi råd og vejledning fra Per Jørgensen, og det var første skridt til opstarten på vores arbejdsmiljøorganisation”, siger arbejdsmiljøleder Michael Westerblaae.

For at arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden, er det vigtigt at inkludere alle ansatte, og det er noget de har taget til sig hos Moselund Økologi. 

”Noget af det vigtigste er, at vi nu har fået sat struktur på vores vidensdeling i virksomheden. Når vi har flere gårde, så er det meget vigtigt for os, at vi får samlet vores medarbejdere, og får skabt et fælles forum, hvor alle kan komme med deres input til at gøre arbejdspladsen sikker og et godt sted at arbejde. Vi havde for nylig besøg af Arbejdstilsynet, og de var meget imponeret over det arbejde, vi har sat i gang. Så længe man arbejder målrettet med arbejdsmiljøet, og gør det til en naturlig det af dagligdagen, er et besøg fra Arbejdstilsynet ikke noget man skal frygte”, slutter Michael Westerblaae.

Tal om arbejdsmiljø og sikkerhed

Per Jørgensen, arbejdsmiljøkonsulent i SEGES Innovation, har været tilknyttet Moselund Økologi i forbindelse med projektet, og det glæder ham, at virksomheden har sat arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen.

”Processen hos Moselund Økologi viser, at når man begynder at tale om arbejdsmiljø og sikkerhed på virksomheden, og inddrager medarbejderne, så kan man hurtigt skabe gode resultater”, slutter Per Jørgensen.

Der er efterfølgende lavet en podcast om arbejdsmiljøarbejdet hos Moselund Økologi. Hør podcasten.

Podcasten kan benyttes som inspiration til, hvordan andre også kan få taget første skrift, få sat struktur, involveret alle samt tale om arbejdsmiljø og sikkerhed i hverdagen

Fra vision til sikkerhed – sæt mål og forfølg

Initiativet havde til formål at sætte øget fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og dermed gøre de grønne erhverv sikrere. 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er vejen til at få sat mål for det gode arbejdsmiljø og få sat handling på. 

Derfor tilbød BAU Jord til Bord, GLS-A, 3F, Landbrug & Fødevarer og SEGES Innovation hjælp i form af en arbejdsmiljøspecialist fra SEGES Innovation, som faciliterede de grønne virksomheders årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Emneord

Vil du vide mere?