Planter, Jura

Ændret beregning af vægt- og udligningsafgift for registrerede traktorer og påhængsvogne

Motorstyrelsen skiftede fra 28. juni 2022 beregningsmodel. Indtil da har afgifterne været beregnet efter køretøjets egenvægt tillagt 200 kg. Fremadrettet beregnes efter tilladt totalvægt.

Selve taksterne er ikke ændret. Motorstyrelsen meddeler, at den gamle praksis har været udtryk for en fejlfortolkning, der nu er rettet. Ændringen har betydning for registrerede køretøjer, der anvendes til godstransport. Det er typisk entreprenører og maskinstationer. Godkendte traktorer på landbrug omfattes ikke.

Motorstyrelsen skriver

Det står i vægtafgiftsloven, at der skal betales vægtafgift og udligningsafgift af ikke-benzindrevne traktorer, hvis traktoren skal registreres i Motorregistret. Vægtafgiften og udligningsafgiften for registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer opgøres på grundlag af den tilladte totalvægt efter satserne i vægtafgiftslovens § 4, afgiftsklasse ll A og B (se afsnittet ”Love og regler”).

Love og regler om opkrævning af vægtafgift

Reglerne om opkrævning af vægtafgift findes i vægtafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 1107 af 2. juni 2021). Vi henviser særligt til:

  • § 4 om satser på vægtafgift for traktorer
  • § 5 om at ikke-benzindrevne traktorer, betaler vægtafgift efter § 4.

Reglerne om forældelse af fordringer findes i forældelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015)

Vi henviser særligt til:

  • § 2 om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
  • § 3 om fristen for forældelse af fordringer
  • § 15 om afbrydelse af den 10-årige forældelsesfrist.

Du finder vægtafgiftsloven og forældelsesloven på skat.dk/skattelove. Ændringsloven finder du på retsinfo.dk ved at søge på årstal og nummer. Ændring af praksis for beregning af vægtafgift og udligningsafgift fremgår af styresignal af 28. juni 2022.

Takster pr. 1. januar 2023

Understående er hentet 5. januar 2023. Det anbefales at du kontrollerer taksterne, se: Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr. 1107 af 02/06/2021)

§4 II B: Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4 ton tilladt totalvægt (se II A ved vægt under 4 ton)

Afgiften er angivet pr. køretøj pr. 12 måneder Vægtafgift Udligningsafgift
Motorkøretøj, kr. Påhængskøretøj, kr. Motorkøretøj, kr. Påhængskøretøj, kr.
a) Med højst to aksler
Totalvægt 4.001-5.000 kg 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg:
Afgift pr. 200 kg totalvægt 60 40 16 16
b) Med mere end to aksler
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg:
Afgift pr. 200 kg totalvægt 36 24 13 13
b1_logoer_fardselsgruppen

Vil du vide mere?