Økologi, Fjerkræ

Slagtekyllinger økologi: Tjek af opstarten på dag 7 i fjerkræstalden

I økologiske fjerkræstalde til slagtekyllinger giver bl.a. tjek af aktivitet, foderoptag og strøelse et godt billede af de første 7 dages forløb for det unge fjerkræ i hønsegårde.

I forbindelse med det daglige management af fjerkræ i stalden kan man få en rigtig god fornemmelse af, hvordan opstarten er gået, hvis man tjekker følgende i fjerkræstalden:

1. Kyllingernes trivsel

a. lyd i stalden

b. kyllingernes aktivitetsniveau

c. foderoptag (krofyldetest)

d. tegn på diarre

2. Antal døde kyllinger, og kyllinger der skal aflives

3. Strøelse, som gerne skal være tør og løs


Derudover er det selvfølgelig vigtigt at justere højden på vandstrengen og tjekke temperaturen samt luftfugtigheden.

Dagligt management og tjek af opstart på dag 7