Planter, Økologi

Tørring af små afgrødemængder til konsum

Dyrkning af meget små afgrødemængder udfordrer de løsninger landbruget anvender til bulk. Planlagre og tørresiloer kan ikke håndtere afgrødemængder på få hundrede kg. Derfor har det været en opgave at belyse mulighederne for tørring af meget små afgrødemængder

Ydermere er det ofte et krav, at bælgfrugter til human ernæring skal være glutenfri. Det stiller ekstra krav til tørringsfaciliteterne, der skal holde de små afgrødemængder adskilt, for at forebygge forurening med gluten fra kornafgrøder. Transportanlæg udgør en særlig udfordring, da få transportanlæg kan gøres helt rene.

Rapporten ”Tørring af små afgrødemængder til konsum” giver retningslinjer for dimensionering af blæsere og varmetilsætning. Desuden giver rapporten forskellige bud på tørringsløsninger fra helt simple tørreløsninger for landmanden der dyrker meget små mængder, og til mere professionelle anlægstyper til landmanden der dyrker større afgrødemængder.

Vil du vide mere?