Planter

Graduering af udsædsmængden - på den nemme måde

SEGES har udviklet en model for graduering af udsædsmængden, som er tilgængelig i CropManager. Udgangspunktet er multispektrale (NDVI) billeder taget med satellit. Du får mest ud af at justere udsædsmængden hvis der er en vis variation i marken.

Det er ofte de samme steder i marken, hvor det år efter år kniber med etablering af afgrøden. Det kan der gøres noget ved, hvis du har en såmaskine, der kan justere udsædsmængden ved såning efter tildelingskort. Et sådan tildelingskort til udsæd kan udarbejdes i CropManager, ligesom til eksempelvis kvælstof til vinterraps og vinterhvede. Dette vil bidrage til at øge udbyttet og samtidig hjælpe med at bekæmpe græsukrudt i de normalvis tynde områder af marken.

Det er fornuftigt at øge udsædsmængden i de områder af marken, hvor det hvert år kniber med etableringen. Via satellitbilleder er det muligt at få et hurtigt overblik over, hvor i marken disse tynde områder er. I områder hvor afgrøden står tæt f.eks. i lavninger, hvor næringsrig jord er vasket ned gennem årerne, vil en reduktion af udsædsmængden spare dyr udsæd, og reducere risikoen for lejesæd. Modellen for gradueret udsæd i CropManager, udnytter således forskellene i NDVI-værdier til at give et bud på en graduering af udsædsmængden. Udsædsmængden øges, hvor NDVI er lavere end gennemsnittet for marken og reduceres, hvor NDVI er højere end gennemsnittet for marken.

Det er afgørende at understrege, at modellen giver et første bud på fordelingen af udsæd i marken, og det er op til landmanden at vurdere, om det ser fornuftigt ud, og om der er områder, hvor den beregnede udsædsmængde skal justeres inden kortet bruges i såmaskinen. Det er muligt at justere sit tildelingskort direkte i CropManager inden man tager det i brug.

Tidligere i år blev udsædsmængden ud fra tildelingskort valideret i projektet Smart Agri Hubs, hvor blandt andre SEGES deltog (link til rapport herunder). I projektet sås en klar sammenhæng mellem den ønskede såmængde og fundet af planter. Der var dog to primære udfordringer med såmaskinens præcision. Det ene var at GPS’en ikke sidder hvor der sås, og dette ser der ikke ud til at være taget højde for. Det er andet er, at der ikke synes at være taget højde for den tid det tager, at få lavet en ændring i udsædsmængden. Problemet med præcisionen burde kunne løses med en kalibrering af såmaskinen, hvor de rette forskydninger lægges ind.

Vil du vide mere?

Støttet af