Grise, Økonomi og ledelse

Dansk griseproduktions konkurrenceevne 2021

Resumé

Denne rapport viser dansk griseproduktions konkurrenceevne i 2021. Udover dette vises udvalgte tidsserier med hensyn til effektivitet, omkostning pr. kg slagtekrop samt resultater, der bygger på en model, så de kan sammenlignes med udvalgte lande, der er med i InterPIG-netværket. InterPIG-netværket omfatter de fleste vesteuropæiske lande, enkelte central- og østeuropæiske lande samt Canada, USA og Brasilien.

Hovedkonklusion

Danmark havde de laveste produktionsomkostninger pr. kg slagtekrop i EU-InterPIG i 2021. Danmark opnåede et resultat på 0,30 kr./kg slagtekrop, kun overgået af USA, Canada og Brasilien. USA opnåede det bedste resultat på 2,76 kr./kg slagtekrop.

 

Støttet af