Fjerkræ, Økologi

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle i økologiske høneflokke

Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, og problemet er steget ved den seneste opgørelse fra økologikontrollen. Som hjælp til producenterne er der tidligere udarbejdet en Fjerpilningsnøgle, der hjælper fjerkræproducenter med at finde årsagen til fjerpilning i hønseflokken.

Vurdering af fjerpilningsgrad indgår i økologikontrollen

Fjerpilningsgraden indgår som en del af Landbrugsstyrelsens velfærdsvurderingssystem for æglæggere og hønniker. Der tages udgangspunkt i følgende forhold:

  1. Andelen af fugle, der er let pillede, gradueres efter hønernes alder. En fugl er let pillet, hvis den har én bar plet i fjerdragten, hvor der tydeligt ses bar hud. Pletten må ikke være større end 5 cm i diameter. 
  2. En høne er meget pillet, hvis den har én eller flere bare pletter i fjerdragten med en diameter på 5 cm eller større, hvor der tydeligt ses bar hud. Dette er uanset, hvor gamle dyrene er. Andelen af fugle, der er meget pillede, må som udgangspunkt ikke overstige ca. 5 pct.

Læs mere om velfærd i fjerkræbesætninger i afsnit 28.2. i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Sådan bruger du Fjerpilningsnøglen

Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle, så du som fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i din flok. Du finder også konkret vejledning til hvad du kan eller skal gøre for at stoppe – eller minimere fjerpilningen.

Nøglen er inddelt i 6 fokusområder:

Dyrene

  • Foder og fodring
  • Stalden
  • Udearealet
  • Management
  • Sygdom og sundhed

Hvert fokusområde indledes med en oversigt over ”symptomer” på, at noget indenfor fokusområdet er galt. Her kan producenten hurtigt spore sig frem til, om han/hun har et eller flere af de anførte symptomer i sin flok. Hvis ingen af symptomerne ses i flokken, går man videre til næste fokusområde. Her er der igen en oversigt over symptomer, som hurtigt kan gennemgås. Når man har fundet et symptom, som flokken faktisk udviser, bladrer man videre til den side, der mere grundigt beskriver det identificerede symptom.

Nøglen fokuserer primært på økologisk ægproduktion, men alle ægproducenter kan have glæde af den.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Innovationscenter for Økologisk Landbrug
    Innovationscenter for Økologisk Landbrug udvikler ny viden og løsninger til landmænd og rådgivere. Sammen udvikler vi et mere bæredygtigt landbrug.