Grise, Økonomi og ledelse

Beregnede notering for økologiske smågrise – september 2022

Resumé 

Notat 2210: Notatet er en opdatering af notat 2132, 2021 og er med nye produktivitetsforudsætninger. Den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten.

Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem små- og slagtegriseproducenten.

Hovedkonklusion

Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 39, 2022.

Vil du vide mere?

Støttet af