Økologi, Kvæg, Planter

Hvidkløver med tidligere forårsvækst – et nyt forædlingsmål

Resumé

Med projektet ”Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter (KlØko)” har DLF og SEGES Økologi Innovation i samarbejde med Hans Kristian Kviesgård og Mc. Share Milking belyst mulighederne for at forædle kløversorter med tidlig forårsvækst. 

Baggrund og formål med undersøgelserne

Der er behov for at øge andelen af egenproduceret protein, og det kan ske ved at forbedre proteinindhold i første slæt kløvergræs. Det er undersøgt om dette kan opnås ved, at kløverne har en tidligere og kraftigere forårsvækst. I KlØko har der været fokus på at undersøge betydningen af tidlighed for udbytte og proteinindhold. Begrundelsen, for at det er kløverandelen, der skal bidrage til et øget proteinindhold, er, at kløvergræs er det væsentligste foder til økologiske malkekøer. 

KlØko har således haft til formål at forbedre økonomien hos økologiske mælkeproducenter ved at sikre højere udbytte og proteinudbytte i kløvergræs dyrket på de økologiske ejendomme. Projektet består af to elementer:

  1. at teste nuværende hvid- og rødkløversorter under økologiske forhold for genetisk variation for tidlighed
  2. lave et forædlingsprogram mod tidlige hvidkløversorter til økologisk produktion

I 2015 påbegyndes projektet, hvor to forsøg med 18 rødkløversorter og to forsøg med 18 hvidkløversorter blev udlagt hos Hans Kristian Kviesgård og Mc. Share Milking. De 4 anlagte forsøg har givet mulighed for at undersøge tidlig forårsvækst af eksisterende sorter under økologiske forhold. I 2016 blev der høstet 4 slæt og i 2017 blev 1. slæt høstet. Derudover blev der også udlagt 4 tilsvarende forsøg på DLF’s forsøgsarealer i 2015. I 2016 og 2017 blev der for forsøgsmarkerne givet score for tidlig forårsvækst. 

Vil du vide mere?