Kvæg

Se hvordan du optimerer management af foderbordet og køers ædeadfærd

En god foderblanding og godt management af foderbordet giver effektiv foderoptagelse og ro ved foderbordet. Ny film fra SEGES viser hvordan.

Chefkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES fortæller bl.a. om, hvordan man opnår minimalt tidsforbrug ved foderbordet og lige adgang for alle køer til foder uanset rangering i flokkens hierarki.

Høj blandingsgrad af fuldfoder, tilstrækkelig fodermængde, restfoder af høj kvalitet og et velpasset foderbord er elementer i godt fuldfodermanagement.

Hvordan du sikrer ro før, under og efter udfordring, kan du se i en film her. Her finder du også en film med engelske undertekster.

Hierarkiet sættes ud af kraft

Med et godt management for fuldfoder sikrer du ro i stalden, minimalt tidsforbrug ved foderbordet og lige adgang for alle køer til foder uanset rangering i flokkens hierarki.

Hvis køerne er blevet lidt for sultne, kommer der flere køer frem umiddelbart efter udfodring, men en godt blandet ration ædes hurtigt.

Køerne forlader foderbordet igen og bruger tiden til hvile i stedet for til sortering af foder.

Emneord