Kvæg, Planter, Økonomi og ledelse

SEGES’ udbyttemålertest guider dig til digital udbytteregistrering af din grovfoderproduktion

SEGES’ udbyttemålertest fortæller dig, hvad der skal til, for at du kan komme i gang med digital udbyttemåling på markniveau – afhængig af, om du vil udbyttemåle fra finsnitter, brovægt eller fra frakørselsvogn.

Udbytte- og kvalitetsdata på markniveau kan bruges til at styre og optimere grovfoderproduktionen – og til at generere ny viden om sammenhænge mellem fx sorter, gødskning, m.v. - og den opnåede produktion i marken. Men hvad skal der til for at komme i gang?

SEGES har lavet en udbyttemålertest, hvor du hurtigt og nemt kan klikke dig frem til en oversigt, der viser, hvad der skal til for at det kan fungere – afhængig af, om du vil udbyttemåle fra finsnitter, brovægt eller fra frakørselsvogn - så du efterfølgende kan bruge data. 

Vil du vide mere?