Kvæg

Agern-forgiftning

Pludselige dødsfald hos dyr, der har adgang til egetræer, eller hvis de æder agern.

Andelen af dyr i en flok, der påvirkes af forgiftningen afhænger af det øvrige udbud af græs eller tilskudsfoder sådan, at underforsyning fører til, at der optages flere agern eller egeblade. Enkelte dyr synes dog at søge at optage agern, selvom der findes tilbud af foder. De synes måske om smagen.

Gammelt egetræ. Foto: Colourbox.dk

Blade fra egetræer og agern indeholder det giftigt stof pyrogallol. Der er forskel på indholdet af dette stof mellem forskellige arter af egetræer – hvor modent agernet er og hvor gammelt egetræet er. Umodne, grønne agern indeholder den største mængde pyrogallol og agern fra unge træer indeholder den største mængde. Forgiftning opstår efter optagelse af agern/egeblade i enten en længere periode (1 – 4 uger) eller efter optagelse af meget store mængder agern/egeblade indenfor kortere periode. Symptomerne optræder da typisk få dage (3 – 4) efter optagelsen. Da indholdet af det giftige stof afhænger af de ovennævnte faktorer, er det vanskeligt at beskrive præcist, hvor mange kg agern eller egeblade, der skal til for at udløse en forgiftning. Agern er frugten fra egetræer, som modnes i september/oktober måned. Modningen sker i eftersommeren, og er afhængig af vejret.

Agern. Foto: Colourbox.dk

Hvordan viser forgiftningssymptomerne sig?

I begyndelsen ses:

  • Nedstemthed
  • Nedsat eller ophørt mælkeydelse – måske særligt et problem for køer, der kælver i efteråret
  • Huldtab
  • Hård, mørk eller gullig gødning
  • Smerte – skærer tænder mv.

Ved milde tilfælde kan de eneste symptomer være fra fordøjelsessystemet og dyrene kommer sig igen efter et stykke tid.

Senere i forløbet kan der ses:

  • Voldsom blodig diarre
  • Blødninger fx næseblod, blødninger under huden
  • I senstadiet ses nyresvigt med ødemdannelse
  • Væskeansamlinger under huden – under bugen, mellem underkæbegrene

Dødeligheden er høj (op til 80%) hos dyr med nyresvigt og ødemdannelse.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis foldene indeholder mange egetræer kan det være en fordel at hegne dem fra eller evt. fælde dem.

Alternativt kan afgræsningen planlægges, så dyrene fjernes fra foldene før træerne sætter agern og først kommer retur igen flere uger efter, at de er faldet af træerne.

Det er nødvendigt straks at fjerne syge dyr og måske også resten af flokken fra det område, hvor der ligger agern.

Lidelsen kræver hos enkeltdyr akut dyrlægebehandling med væske- og shockbehandling.

Emneord