Herobillede

Natur og vandmiljø, Økologi

Case: Et Naturtjek gør verden lidt nemmere

Et Naturtjek har vendt mælkeproducent Flemming Juulsgaards tankegang. Nu lader han de døde træer ligge i læhegnet og har taget et stykke besværlig jord ud af drift til naturareal.

”Det er dejligt at kunne give naturen noget tilbage – det betyder meget for mig”. Sådan fortæller mælkeproducent Flemming Julsgård ved Brande. Han har fået foretaget et Naturtjek på sin ejendom.  Det har bl.a. resulteret i, at han har taget et stykke jord ud af drift, som var vådt og besværligt at dyrke.  Det ligger nu i stedet hen som naturareal. Og selvom det krævede overvindelse ikke at rydde et væltet egetræ af vejen efter en storm – så lod han det ligge til gavn for dyr, insekter og svampe. 

Naturtjekket har ændret Flemmings tankegang, så han tænker over ting i relation til biodiversitet, som han ikke gjorde før.
”Over årene er jeg sikker på, at det vil skabe en forandring på vores ejendom,” fortæller Flemming Julsgaard.”

Vil du vide mere?

Støttet af