Grise, Økonomi og ledelse

Landsgennemsnit for produktivitet i produktion af grise i 2023

Resumé

Notat 2408: Den gennemsnitlige produktivitet i sohold viste en fremgang på 0,7 gris pr. årsso til 34,8 grise pr. årsso. Den totale pattegrisedødelighed faldt med 0,9 procentpoint til 22,4 %. Tilsvarende faldt sodødeligheden med 0,3 procentpoint til 14,2 %.

Dødeligheden for smågrise faldt med 0,2 procentpoint til 4,1 %. Der var en forbedring i reference-foderudnyttelsen (7-30 kg) på 0,01 FEsv pr. kg tilvækst, da den faldt til 1,76 FEsv pr. kg tilvækst. 

Den daglige tilvækst steg med 15 gram til 1.055 gram, og reference-foderudnyttelsen (30-115 kg) var 2,64 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en forbedring med et fald på 0,03 FEsv pr. kg tilvækst. Procent døde og kasserede slagtegrise faldt til 3,4 %, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint.

Vil du vide mere?