Økonomi og ledelse

Hvordan får jeg succes med at forretningsudvikle min landbrugsvirksomhed?

Meget kan spænde ben for, at du som landmand lykkes med at udvikle din virksomhed. For du skal jonglere både den daglige drift og udviklingsopgaverne samtidigt. Få gode råd til, hvordan du får succes med forretningsudvikling af dit landbrug.

I dag drives udviklingen af flere og flere landbrugsvirksomheder af en overordnet plan for, hvordan virksomheden skal udvikle sig. 

Tilgangen til forretningsudvikling er dermed gået fra at være intuitiv til at være en mere professionel ledelsesdisciplin. Det er en proces, hvor du skal involvere en masse mennesker, og det tager tid. Du kan som ejerleder ikke træffe beslutninger alene på virksomhedens vegne, men er afhængig af andre i arbejdet. 

Den stigende kompleksitet betyder, at du skal gå mere procesorienteret til værks. Derfor bliver du også nødt til at formulere din konkrete strategi og arbejde struktureret med forretningsudvikling.

Virksomhedskulturen er den største barriere for forretningsudvikling i landbruget

Mange landmænd har svært ved at gå procesorienteret til værks, når de skal udvikle deres virksomhed. Og der er mange barrierer, der kan sætte en stopper for arbejdet. 

Den største udfordring er den virksomhedskultur, som man er en del af. Ofte vender man tilbage til den måde, man plejer at gøre tingene på, da det er en letteste løsning i en travl hverdag. 

Andre barrierer for at arbejde struktureret og bevidst med forretningsudvikling i landbruget er: 

 • Kompetencer
 • Vilje til forandring
 • Viden/kendskab
 • Hvis man ønsker at sprede sin risiko for at reducere sandsynligheden for tab
 • Manglende penge til investeringen
 • Manglende tid 
 • Klar strategi 

Særligt kan det være en udfordring for mange at have en klar strategi. Samtidig er de færreste, der kan drive processer, der hurtigt skaber resultater. For når den daglige drift presser på, fjernes fokus, og så mister forretningsudviklingen momentum. Og så dør ejerskab og engagement ofte ud undervejs i forløbet.

Strategisk fokus gør dig som landmand bedre til forretningsudvikling

Der findes ikke en opskrift på, hvordan du forretningsudvikler. Hver virksomhed skal først og fremmest finde ud af, hvor man er på vej hen, før det giver mening at tale om forretningsudvikling. 

Forskellige værktøjer kan hjælpe med at åbne dialoger og skabe refleksioner til at få gjort det rigtige. Men for at du som landmand kan blive bedre til at forretningsudvikle, skal du: 

 • have et strategisk fokus
 • køre udviklingstiltag i projekter
 • hele tiden have et forretningsmæssigt blik for at sætte de rigtige skibe i søen.

Derudover er der tre ting, der er særligt vigtige, hvis du vil lykkes med forretningsudvikling af din virksomhed:

 1. Skab et godt strategisk fundament for forretningsudvikling via en gennemarbejdet skriftlig strategi
 2. Få styr på organisationen, herunder allokering af ressourcer og kompetencer til forretningsudvikling
 3. Køb kompetent hjælp udefra til de opgaver, I ikke selv har ressourcer eller kompetencer til at løse.

Vil du vide mere?