Grise

Ablacto+ reducerer fravænningsdiarré

Resumé

Meddelelse 1281: Tildeling af Ablacto+ i foderet reducerede antallet af igangsatte diarrebehandlinger pr. foderdag i den periode, det blev givet. Efter endt tildelingsperiode var der flere igangsatte diarrebehandlinger i forsøgsgrupperne i forhold til kontrolgruppen. Det betød, at der i den samlede forsøgsperiode fra 6-30 kg (3 faser) ikke var statistisk forskel i antallet af igangsatte diarrebehandlinger mellem de tre grupper. 

Grisene, der fik tildelt Ablacto+ i foderet i fase 1+2 havde højere daglig tilvækst og foderoptagelse i hele forsøgsperioden sammenlignet med kontrolgruppen samt de grise, der kun blev tildelt Ablacto+ i fase 1. 
Ablacto+ er et fodertilsætningsstof, som består af et mix af 3 bindingsproteiner, som hæftes til fimbriae F4+ og toksinerne LT og stx2e på Enterotoksigene E. coli (ETEC) og dermed forhindrer, at bakterierne kan binde til tarmvæggen og udkonkurrere det sunde tarmmikrobiom. 

Fodertilsætningsstoffet er tidligere testet i grise i mindre skala på Aarhus Universitet, og denne afprøvning er den første storskalatest af Ablacto+. 

Afprøvningen foregik på Grønhøj Forsøgsstation og inkluderede 4307 grise fordelt på 3 grupper: gruppe 1 (kontrolgruppe), gruppe 2 med tildeling af Ablacto+ i høj dosis i fase 1 (6-9 kg) og derefter kontrolfoder, og gruppe 3 med tildeling af Ablacto+ i høj dosis i fase 1 samt lavere dosis i fase 2 (9-15 kg) og derefter kontrolfoder. Den primære parameter var enkeltdyrsbehandlinger mod diarré, da der ikke blev anvendt flokbehandling i afprøvningen. 

Vil du vide mere?

Støttet af