Køer på græs

Kvæg

Reducerer afgræsning køernes metanudledning?

Nu skal det undersøges, om køer på græs under danske forhold udleder mindre metan, end køer, der fodres på stald. I så fald kan det være et billigt virkemiddel til at sænke mælkens klimaaftryk.

Udenlandske undersøgelser har vist, at køer på græs udleder 20-30 pct. mindre metan, end køer der fodres på stald. Nu vil SEGES Innovation undersøge, om de samme resultater kan findes hos danske køer på danske græsmarker.  

Chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, som står i spidsen for undersøgelsen, er spændt på resultatet:

”Hvis vi kan dokumentere, at metanudskíllelsen er lavere hos græssende køer, kan det blive et oplagt og billigt virkemiddel for økologiske besætninger til at sænke mælkens klimaaftryk, fordi deres køer jo afgræsser i forvejen. For nogle konventionelle besætninger kan afgræsning også blive mere attraktivt, afhængig af hvor stor en reduktion vi kan dokumentere for køer på græs,” forklarer han.

Undersøger metanreducerende effekt af græskvalitet og køernes timer på græs

Ifølge Nicolaj Ingemann Nielsen har de udenlandske undersøgelser vist store sæsonudsving i den metanreducerende effekt. Derfor vil han og hans team følge køerne i undersøgelsen med metanmålinger gennem hele græsningssæsonen.

”Her vil vi også se på, om vi kan sammenkæde græssets kvalitet til omfanget af metanudskillelsen, og hvilken betydning antallet af dyrenes timer på græs har. Endelig vil vi se på, hvilken effekt det har på metanudskillelsen, når afgræsningen suppleres med fodring på stald,” forklarer Nicolaj Ingemann Nielsen.
 
Undersøgelsen gennemføres i første omgang i 3 besætninger, hvor køernes metanudledning måles både i stalden og på græs for at beregne forskellen. 2 af besætningerne afgræsser i dagtimerne, mens den tredje besætning praktiserer døgnafgræsning.

Forventninger til køernes metanreduktion ved afgræsning

Nicolaj Ingemann Nielsen forventer, at afgræsningens effekt på metanudledningen både vil afhænge af græsudbuddet, græskvaliteten og antal timer på græs.

”Og når vi gør det samlede klimaaftryk op på årsniveau, har det jo naturligvis også betydning for det samlede klimaaftryk, hvor mange måneder om året, at køerne er på græs,” slutter han.
Undersøgelsens resultat forventes klar sidst på året.

Vil du vide mere?