Få overblik over årets vandbalance

Planter

Se årets vandbalance

Se årets vandbalance uge for uge baseret på vejret for det valgte postnummer. Vandbalancen bruges bl.a. i forbindelse med markvanding.

Du kan få beregnet vandbalancen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren. Se forklaring om modellen nederst på siden.

Udskrivning
Hvis du vil udskrive hele siden, kan du klikke på printikonet lige ovenfor til højre på siden.

Forklaring til figuren og modellen

Årets vandbalance beregnes på daglig basis som nedbør minus potentiel fordampning. De daglige værdier summeres, men dog sådan at vandbalancen aldrig kan blive positiv, idet overskydende nedbør afdrænes. Hvis vandbalancen for en uge er positiv vises ingen søjle.

  • Ved beregning af ugens nedbør minus potentiel fordampning tages ikke hensyn til afdræning.
  • Det antages, at jorden er vandmættet pr. 1. marts. De viste tal er derfor vandbalancen ved ugens/periodens udgang.

De to sidste kolonner kan vise meget forskellige tal, for eksempelvis, hvis regn i begyndelsen af ugen efterfølges af stor potentiel fordampning. Nedbør – potentiel fordampning på ugebasis bør anvendes med varsomhed. 

Husk, at der i beregningerne er anvendt den potentielle fordampning, som svarer til fordampningen fra et areal med kortklippet græs uden vandmangel. Den aktuelle fordampning er mindre, ind til afgrøden er fuldt etableret samt ved vandmangel. Vandbalancen i vårafgrøder er derfor meget bedre, end det fremgår af tallene.

Få præcis vandingsstyring med Vandregnskab Online 

Du har mulighed for en langt mere præcis vandingsstyring, hvis du bruger Vandregnskab Online, som kan bruge egne nedbørmålinger, beregne aktuel fordampning, føre regnskab for vandingen af de enkelte marker og vise skadetærskler for de enkelte afgrøder.
Programmet genbruger i øvrigt alle dine oplysninger fra Mark Online.

Læs mere om Vandregnskab Online.

Emneord

Vil du vide mere?