Planter

Nyt tidligt varslingssystem forbedrer moniteringen af rustsvampe i Europa

Du kan nu bruge en app, hvor du kan indberette gulrustangreb, og du kan se rustfund i hele Europa.

I april starter planteavlskonsulenternes registreringsnet for bl.a. skadevoldere i korn. I den forbindelse indrapporteres ugentligt information om udviklingen af skadevoldere i hele Danmark, således det vides hvornår der skal sættes ind med plantebeskyttelse. 

I forbindelse med EU-projektet RustWatch, som SEGES er en del af, er der blevet udviklet et nyt værktøj til monitering og tidlig varsling af gulrustangreb. Værktøjet er en brugervenlig app (Crowdsource App), hvor det er muligt for alle interesserede at registrere rustangreb. 

Værktøjet er allerede i brug i alle europæiske regioner, hvilket, udover at supplere den danske monitorering af rust via planteavlskonsulenternes registreringsnet, giver et unikt indblik i udviklingen af rust gennem hele Europa. Tilgå appen via nedenstående link på din mobiltelefon, tablet eller computer. Alle interesserede opfordres til at registrere observerede rustangreb i appen.

Varslingssystem til forbedrer moniteringen af rustsvampe i Europa

Vil du vide mere?