Foto: Per Hansen

Kvæg

Obducer døde køer og find årsagen til høj kodødelighed

En formodet dødsårsag, der viser sig ikke at være korrekt, er skyld i dyre fejlinvesteringer på mange kvægbedrifter. Se film med korrekt obduktion af en ko og se, hvilke dyrlæger, der har erfaring i obduktion af køer.

Hvis man skal gøre noget ved forhøjet kodødelighed i besætningen, skal man gøre det på det rigtige grundlag. 

Og bortset fra helt åbenlyse tilfælde, skal der faktisk en obduktion til, før man kan være 100 pct. sikker på, hvad koen er død af, og man risikerer at skyde i blinde, hvis man iværksætter tiltag mod høj kodødelighed uden forudgående obduktioner.

Mange landmænd og dyrlæger gætter forkert om kodødelighed

Tidligere undersøgelser fra Aarhus Universitet har vist, at såvel dyrlægens som landmandens formodninger om dødsårsagen hos køerne langt fra altid er korrekte. 

Kun i halvdelen af tilfældene var dødsårsagen, angivet af landmanden, den samme som blev fastslået ved obduktion. Dette understøttes af et projekt fra SEGES Kvæg i 2012, der kortlagde de generelle årsager til den høje kodødelighed i mange danske malkekvægsbesætninger.

I projektet fra 2012 sås skrækkelige eksempler på, at landmanden og/eller dyrlægen troede, de kendte årsagen til bedriftens høje dødelighed og foretog store investeringer, som efterfølgende viste sig at være spild af penge, fordi årsagen til den høje dødelighed var en helt anden, end de formodede. 

Reducer kodødeligheden – få hjælp af en ekspert

Fire ekspertteams bestående af konsulenter fra DLBR og praktiserende kvægdyrlæger er uddannet i at analysere årsager til kodødelighed og gennemføre målrettede tiltag, der kan reducere dødeligheden. 

Har du et ønske om at nedbringe kodødeligheden i din besætning, kan du henvende dig til en af eksperterne fra de fire teams. 

Ekspertteams (Tlf. nummer) 

Nord 
Kristina Krogh Jensen (2149 2705) 
Ninna Westphael (3038 9202) 
Anders Bundgaard Voss (3038 9206) 
Kirsten Jepsen Borup (3038 9213)

Midt 
Line Fruergaard (4040 5872) 
Erik Valbjørn (4040 5871) 

Syd 
Søren M. Knudsen (4013 2225) 
Sine Bomskov (4049 0864) 

Øst 
Christian Høj (4016 5041)

Sådan obducerer man en ko

Hvis du som dyrlæge er i tvivl om, hvordan du skal gribe obduktionen an ude på bedriften kan du hente inspiration i filmen her

Sådan foretages prøveudtagning ved obduktion af køer

Vil du vide mere?