Grise, Økologi, Økonomi og ledelse

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - december 2023

Resumé

Notat 2332: Notatet erstatter notat 2323. Resttillæg for 2022/2023 blev 0,90 kr./kg og steg med 40 øre/kg. Efterbetaling fra Danish Crown blev på 1,10 kr./kg og faldt med 20 øre/kg fra 2021/2022 til 2022/2023. Fra 4. december 2023 opnår grise økologiske grise, der tildeles kode 600 og 601 ved slagtning igen økologiske tillæg.

Den beregnede Notering for Økologiske Smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten. 

Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer, baseret på Friland A/S'-noteringer. 

Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem små- og slagtegriseproducenten. 

Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og en slagtegris, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem små- og slagtegriseproducenten. Baggrunden for dette princip er, at små- og slagtegriseproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Vil du vide mere?

Støttet af