Heste

Lov om hold af heste

Lov om Hold af Heste beskriver rammerne for hestehold i Danmark.

Der stilles mange krav til staldens indretning, adgang til folde og miljøet omkring staldene.
Krav til stalde og folde er reguleret af dyrevelfærdsloven og  bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, samt miljøkravene for indretning og drift af hestehold. 

Alle der holder heste skal tillige overholde dyreværnsloven.

Lovrammerne i bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, var tidligere indeholdt i det man kaldte ”Lov om hold af heste”. En letforståelig guide til denne lovgivning findes her.
Vær opmærksom på, at  et lovkrav om at hestehold skal bestå af mindst 2 heste er tilføjet efter guidens tilblivelse. Dette lovkrav skal derfor findes i ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste §3  (BEK nr. 1746 af 30/11/2020)”.

Nedenfor finder du adgangen til en guide til Lov om Hold af Heste, som indeholder lovteksten samt en god forklaring af de enkelte regler og deres betydning.

I Lov om Hold af Heste findes bl.a. regler for:

  • Størrelse på hestebokse
  • Loftshøjde i hestestalde
  • Lys og luft i stalden
  • Foldadgang og foldophold
  • Fodring og træning af heste
  • Udegående heste i vinterperioden
  • Opsyn med heste

Vil du vide mere?