Kvæg

Case: Målinger på dyrene vil være et supergodt redskab til bedre velfærd

Krav til staldenes indretning er godt for dyrevelfærden. Men en metode, der måler på dyrene, vil give mere viden til at forbedre velfærden og et godt grundlag for sparring, mener fodermester.

Test af SEGES Innovations nye målemetode for dyrevelfærd

På gården Sødal ved Nim er køernes huld, klove og renhed blevet nærstuderet de seneste måneder. Her har ejer og fodermester nemlig sagt ja til at være en del af SEGES Innovations test af en ny metode, der måler på dyrevelfærden ud fra dyrebaserede parametre. 

Konkret er der foretaget registreringer på 75 tilfældigt udvalgte køer ud af de i alt 300 køer, som udgør besætningen. 

Krav til rammer for dyrevelfærd er ikke nok

Fodermester på Sødal, Christian Reinholdt Sørensen ser frem til, at metoden bliver gængs i brug. 

”Vi skal selvfølgelig overholde lovkravene til staldene – det er fair nok. Men jeg mener ikke, at rammer som f.eks. pladskrav er nok til at sikre dyrevelfærden. Jeg har set steder, hvor kravene er opfyldt, men hvor velfærden ikke er der. Derfor giver det god mening med et redskab til at se systematisk på dyrene også,” mener Christian Reinholdt Sørensen. 

Fordel med systematisk vurdering af dyrevelfærden i besætningen

På Sødal er de meget opmærksomme på køernes velfærd og gør gerne en ekstra indsats for at sikre, at køerne har det godt. 

Alligevel er fodermesteren sikker på, at det vil være en fordel at få en systematisk vurdering og registrering af en række parametre, der kan sige noget om dyrenes trivsel. 

”Vi ser jo selv på dyrene og vurderer dem hver dag. Men jeg kan da godt mærke, at hvis jeg har været væk i en periode, så ser jeg noget nyt, når jeg kommer tilbage. Derfor vil en målemetode, hvor f.eks. vores praktiserende dyrlæge registrerer nogle afgørende velfærdsparametre, være rigtig god,” siger han.

Christian Reinholdt Sørensen ser den nye målemetode som et godt grundlag for sparring med dyrlægen og et redskab til at blive klogere på, hvor de kan sætte ind for at forbedre dyrevelfærden. 

”Det vil give os viden om, hvor vi kan stramme op på noget, vi måske ikke selv har fået øje på i hverdagen. Hvis velfærden ikke er der, så kommer mælken jo ikke,” slutter han. 

Christian Reinholdt Sørensen.

”Rammer som f.eks. pladskrav er ikke nok til at sikre dyrevelfærden,” mener Christian Reinholdt Sørensen. Foto privat. 

Vil du vide mere?

Støttet af