Grise

Review: Højproduktive søers forbrug og behov for vand

Resumé

Notat 2301: Overvågning af diegivende søers vandforbrug kan hjælpe med til at udpege problemer før, at de konstateres ved almindeligt tilsyn, så man dermed kan gribe ind på et tidligere tidspunkt og begrænse problemets omfang. For at kunne bruge søernes drikkemønstre til overvågning i fremtiden skal der ved udvikling af software især være fokus på ændringer i drikkemønstret for den enkelte so.

Moderne søer forventes at have et større vandbehov end tidligere. Dette skyldes til dels, at soen består af omkring 50 % vand, hvor vand er en vigtig del af søernes muskelprotein. Med avl for højere kødprocent er søer i dag mere muskuløse end tidligere, hvilket er direkte relateret til kroppens vandindhold. Derudover har søer i dag en mælkeproduktion på 15 kg mælk dagligt, når der er 14 pattegrise i kuldet. I fremtiden, når søer skal passe et helt kuld med 18 pattegrise, vil soen have en endnu højere mælkeydelse og behovet for vand vil være større. Det beregnede behov for drikkevand for en so på 250 kg på dag 4, 11 og 18 bør være på henholdsvis 17,6, 24,2 og 26,0 liter vand.

Soens behov for vand styres primært af kropsvægt, fysiologisk stadie, sundhedstilstand og temperatur. Soens forbrug af vand styres ligeledes af faktorer relateret til management, såsom hvordan soen er opstaldet og hvordan soen fodres. En gris kan overleve at tabe nærmest alt fedt og over halvdelen af proteinet, men taber kroppen blot 10 % vand, kan det være fatalt. Dette skyldes, at vand, udover at være vigtig for søernes muskelmasse, også spiller en essentiel rolle for foderets passage gennem tarmen og fordøjelsen af foderet, for optag af næringsstoffer og udskillelse af næringsstoffer og affaldsstoffer, som medium for kemiske reaktioner, for opretholdelse af elektrolytbalancen, som smøremiddel i led og organer, for stofskiftet, i reguleringen af kroppens temperatur, og som den væsentligste andel i soens mælk. På trods af dette får vand ofte ikke meget opmærksomhed.

Hovedkonklusion

Overvågning af søers vandforbrug kan hjælpe med at udpege problemer før, at de konstateres ved almindeligt tilsyn. Vi bør have øget fokus på søers vandbehov, grundet en ændret kropssammensætning, højere mælkeydelse samt en ændret fodersammensætning.

Vil du vide mere?

Støttet af