Økologiske landsforsøg

Økologi, Planter

Økologiske Landsforsøg 2020

Artiklen bliver løbende opdateret med nyt fra de økologiske forsøg.

På nuværende tidspunkt har vi ikke mulighed for at annoncere markvandringer, men du kan stadig følge med i de økologiske landsforsøg her på siden. Siden bliver løbende opdateret med videoer og nyt ude fra forsøgene.

Arrangementer

Alle arrangementer vil blive afviklet under hensyntagen til situationen med Corona-virus samt myndighedernes gældende retningslinjer.

Økologisk Plantedag 2020 - 11. juni 2020

Økologisk VKST inviterer til Økologisk Plantedag på Landbrugsskolen Sjælland, hvor de økologiske forsøg og demonstrationer fremvises. SEGES’ konsulenter er med for at fortælle om nogle af forsøgene.

Se nærmere info om program og tilmelding.

Forsøgsmarkvandring på Lolland – 22. juni 2020

Økologisk Landsforening, SEGES, VKST og Nordic Seed inviterer til forsøgsmarkvandring/gårdbesøg hos lokal landmand på Lolland. Denne dag byder på et vidt spænd fra dyrkning af økologiske sukkeroer og afskallet havre til gødskning med recirkulerede produkter og biostimulant. Samtidig får du mulighed for at se og høre om vintersædssorter i korn, fremtidens sortsudvikling i vårbyg og vårhvede og samdyrkning af lupin og bælgplanter til konsumafgrøder. 

Se nærmere info om program og tilmelding.

Bælgsæd – nye afgrøder og muligheder – 25. juni

Økologisk Landsforening, Nordic Seed og SEGES Økologi Innovation inviterer til en spændende faglig dag om økologiske proteinafgrøder torsdag d. 25. juni kl. 10.00-14.30.

Se nærmere info om program og tilmelding.

Økologisk sommermarkvandring ved Lemvig - 30. juni

Endnu engang inviterer Lemvigegnens Landboforening og SEGES Økologi Innovation til økologisk sommermarkvandring.
Aftenen byder på markvandring, hvor vi skal diskutere dyrkning og sortsvalg af majs, vintersæd, vinterraps, kløvergræs og podning af kløvergræs med bakteriekultur.

Se nærmere info om program og tilmelding

Find placeringen af de økologiske landsforsøg

I videoen her forklarer Inger, hvordan du let finder placeringen af årets forsøg, så du selv kan køre ud og besøge de forsøg, som du finder interessant.

Webinar om årets økologiske landsforsøg

Se eller gense webinaret om årets økologiske landsforsøg, hvor chefkonsulent Inger Bertelsen fortæller om årets forsøg.

Næringsstofforsøg

Vi skal have flere næringsstoffer ind i den økologiske planteavl, og vi afprøver derfor forskellige recirkulerede produkter, som kan fungere som alternativ til husdyrgødning, i et stort gødningsforsøg.

Der afprøves bl.a. afgasset madaffald som gødning samt 2 typer Øgro. Der indgår også en biostimulant i forsøget. 

I vårsæd afprøves det, om man med fordel kan finde alternative gødskningsstrategier for at sikre en god og tidlig etablering uden strukturskade af tunge køretøjer. Så vi afprøver, om man med fordel kan tildele startgødning ved såning, og færdiggødske når afgrøden er kommet op. Ligeledes afprøver vi i de forsøg, om man alternativt kan bruge en gødet eller ugødet efterafgrøde som startgødning.

Her finder du placeringen af årets næringsstofforsøg.

Korn- og rapsforsøg

Der er i år rig mulighed for at se en bred vifte af kornsorter i forsøg- og observationsparceller under økologiske dyrkningsbetingelser. I vårsæd er der forsøg i havre, hvor vi undersøger, i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre. I vårsæd er der også forsøg i vårhvede, vårtriticale og vårrug (til fytase-analyser) og almindelige sortsforsøg i vårbyg.

I vintersæd er der forsøg i vinterhvede, vintertriticale og vinterrug (til fytaseanalyser), og der er vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale i økologiske observationsparceller.

Vi har også forsøg om nærringsstofforsyningen til økologisk vinterraps.

Her finder du placeringen af årets forsøg med korn og raps.

Bælgsædsforsøg

Indenfor bælgsæd er der fokus på arter, som kan anvendes til fødevarer, både de kendte (hestebønne, ært og smalbladet lupin) og de nye (hvid lupin, sojabønne, kikærter og linser).

I forsøgene er der både arter i renbestand og i blanding med korn. Ligeledes indgår forsøg med høstteknik i form af skårlægning også for de sent modne afgrøder.

Her finder du årets bælgsædsforsøg.

Grovfoderforsøg

Det er vigtigt at få majsen godt i gang, da den starter langsomt under økologiske forhold. For at fremme majsens tidlige vækst undersøges iblødsætning af majsfrøene (priming) og placering af gylle i forsøgene.

I kløvergræs afprøves hvidkløver podet med rhizobium.

Her finder du årets grovfoderforsøg.

Vil du vide mere?

Støttet af