Jura, Økonomi og ledelse

Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Siden 1. juli 2019 har selvstændige (og lønmodtagere) kunnet optjene en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.

Det er muligt at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie, afhængigt af hvor længe man fortsætter med at arbejde. Man kan få:

  • et engangsbeløb på 42.000 kr., hvis man arbejder i det første år efter folkepensionsalderen
  • et engangsbeløb på 25.000 kr., hvis man arbejder i det andet år, efter folkepensionsalderen

Seniorpræmie på 42.000 kr.

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 42.000 kr., skal man opfylde følgende betingelser:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer i de første 12 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Første udbetaling sker i 2020.

Seniorpræmie på 25.000 kr.

Hvis man også arbejder i det andet år, efter at man har nået folkepensionsalderen, eller måske først starter med at arbejde på det tidspunkt, har man mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 25.000 kr. For at få seniorpræmien på 25.000 kr., skal man:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have arbejdet mindst 1.560 timer (30 timer i gennemsnit pr. uge) fra 13-24 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Det er ikke et krav, at man er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

For begge præmier gælder

Man skal ikke arbejde 30 timer om ugen i 52 uger for at optjene præmierne. Det er f.eks. muligt at arbejde på fuld tid i ca. 10 måneder, hvor man samlet arbejder 1.560 timer. Men seniorpræmierne kan først udbetales, efter at der er gået 12 måneder.

Timerne opgøres for selvstændige med et overskud før renter divideret med en omregningssats på 121,29 kr. pr. time. Dvs., at selvstændige skal have et overskud før renter på ca. 190.000 kr. i 2019 for at få seniorpræmierne.
For at indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan medregnes i opgørelsen af løntimer, skal den gennemsnitlige månedlige timeløn være mindst 121,30 (2019) ,123,97 kr. (2020), 126,82 (2021).

For begge seniorpræmier gælder, at de kan optjenes, uanset om man får udbetalt folkepension, eller om man udskyder sin folkepension. Det gælder både selvstændige og lønmodtagere.

Vil du vide mere?