Planter

Gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken

SEGES har lavet en ny app, som ud fra synlige kendetegn er en hjælp til at artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken. App’en indeholder også information om IPM.

IPM Tjek er en ny app, som kan bruges til at artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken ud fra synlige kendetegn. Udviklingen af app’en er sket med udgangspunkt i folderen Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder. Digitaliseringen har givet mulighed for mange flere billeder, artsbeskrivelser og vigtigst af alt, en nøgle til at bestemme ukrudt eller skadevoldere.

Du får hjælp til at bestemme en skadevolder ved at angive de kendetegn du kan se. Når du har angivet nogle kendetegn, får du en liste med eksempelvis de ukrudtsarter, som har de kendetegn du har angivet.

App’en giver også mulighed for at læse principper for IPM (integreret plantebeskyttelse), herunder at kendskab til skadevolderne er et af principperne for IPM.

IPM Tjek er altid ved hånden på din mobil, da den også fungerer uden netadgang. Den kan hentes gratis på App Store og Google Play.

IPM Tjek er udviklet med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen under indsatsen i Sprøjtemiddelstrategien for implementering af IPM.

Figur 1. Forsiden af IPM Tjek, hvor du kan vælge at artsbestemme en skadevolder under "Nøgle", læse og søge efter en skadevoldere under "Skadevoldere" eller læse mere om IPM under "IPM".

Figur 1. Forsiden af IPM Tjek, hvor du kan vælge at artsbestemme en skadevolder under "Nøgle", læse og søge efter en skadevoldere under "Skadevoldere" eller læse mere om IPM under "IPM".

Figur 2. Du artsbestemmer skadevolderen ved at trykke nogle karakterer til og fra.

Figur 2. Du artsbestemmer skadevolderen ved at trykke nogle karakterer til og fra.

Figur 3. Der kan også søges direkte på en art under "Skadevoldere", hvor man derefter kan læse mere om arten.

Figur 3. Der kan også søges direkte på en art under "Skadevoldere", hvor man derefter kan læse mere om arten.

Figur 4. Under *IPM" kan du læse mere om de otte grundprincipper, som IPM er bygger på.

Figur 4. Under *IPM" kan du læse mere om de otte grundprincipper, som IPM er bygger på.

Vil du vide mere?