Kvæg

Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg

Mælkeproducent og formand for leverandørforeningen Brørup-Holsted Biogas, Torben Pedersen, har investeret i en sandvasker. Det har han gjort, så han kan genbruge sandet og derved levere gylle til biogasanlæg. Det er der god økonomi i.

Med en sandvasker kan 93 pct. af sandet genbruges. Foto: Stjernholm

Torben Pedersen har sand i køernes sengebåse af hensyn til deres velfærd. Sandet gør gulvet skridsikkert og giver køerne et komfortabelt hvilested. For at kunne genbruge sandet har Torben investeret i en sandvasker. Derved kan han også levere gylle til biogasanlægget.

Inden overpumpning, bliver returgyllen fra sandvaskeren sendt igennem en separator. Her deles den i en tynd og en tyk fiberagtig fraktion. Den tynde fraktion bruges til at fortynde gyllen fra stalden, hvilket giver sandvaskeren en høj effektivitet. Den tykke fraktion sendes til afgasning på biogasanlægget.

Denne separering betyder, at den del, der sendes til biogasanlægget, har en relativ høj andel af organisk tørstof kendt som VS. Derudover kan ca. 93% af sandet genbruges. Den høj andel af VS og det genbrugelige sand sikrer en god økonomi og et positivt afkast.

Dog forudsætter det, at der optimeres på den organiske tørstofsdel, hvilket er separatorens fortjeneste. Torbens sandvasker er en Opicon – Stjernholm type SR2500 med fire snegle fra det danske firma Stjernholm. På det danske marked findes også et anlæg fra det hollandske firma Mavasol. 

Tørstofkrav fra biogasanlæg

Sand i sengebåsene er nemlig en udfordring, når gyllen skal sendes til biogasanlæg. Det fortæller Hans Henrik Dahl Andersen, som er direktør ved Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. Her har man derfor lagt en klar strategi for modtagelse af gylle med sand.

”Vi har et krav om, at gyllen skal leveres med 80% VS og vi stopper afhentningen, hvis den kommer under 70%. Vi vil ikke løbe nogen risiko – vi skal tænke på anlæggets økonomi,” forklarer han.

Udfordringen for anlægget ligger i, at sandet medvirker til et stort slid på biogasanlæggets varmevekslere, pumper, tanke og køretøjer. Desuden reducerer det anlæggets kapacitet, fordi sandet ophobes i tankene og trin for trin reducerer tankenes volumen.

Fordele ved sand frem for madrasser

  • 40 % færre halte køer
  • Haseskader reduceret fra 29,4 % til 4,1 %
  • 7,7 % højere ydelse
  • 27 % færre yverbetændelser
  • 20 % lavere celletal
  • 14 % lavere udskiftning

Kilde: Amerikanske undersøgelser: Brotzman & Cook, 2013; Cook, 2011; Cook et al., 2004; Cook, 2003

Vil du vide mere?